اکثر سران امروز حکومت تروریست‌های رژیم گذشته اند

Posted on 28 اوت 2010

0


مگر غیر از اینست .

رطب خورده منع رطب نتواند کرد.

عدالت نمی‌تواند از درون دادگاهی بیرون بیاید که محاکمه‌اش کم‌تر از ده دقیقه طول می‌کشد و متهم‌اش از حقوق قانونی (قانون اساسی) مثل حق استفاده از وکیل و غیره محروم است و پرونده‌ی متهم به اعدام گم می‌شود و به دیوان عالی نمی‌رود.
به چه معیار باید حرف شما را باور کرد که طرف تروریست بوده؟ چون فارس‌نیوز تیتر زده؟ چون زیر شکنجه اعتراف کرده؟ چون قاضی که محاکمه‌ی ده دقیقه‌ای برگزار کرده و نایستاده حرف وکیل مدافع را بشنود (گفته می‌روم نماز اگر حرفی دارید بنویسید) حکم داده؟
می‌گویند الناس علی دین ملوکهم. شیوه‌ی استدلال شما دقیقاً شبیه شیوه‌ی استدلال معظم‌له است که فرمودند یکی دو میلیون تقلب در آرا ممکن است اما ده میلیون غیرممکن است. یعنی استنادشان به خود مورد محل مناقشه بود.
ایرادی که موسوی گرفته به شکل برگزاری دادگاه است. نه به حکم که اصلا بحث به حکم نمی‌رسد وقتی شکل درست نیست.
فرق اصلی ما و شما از این آیاتی که قساوت قلب و سنگدلی و این‌ها را آورده‌اید نیست که این صفت‌ها بیشتر برازنده‌ی کسانی است که جان آدمیزاد و حرمت و آبرویش برایشان بی‌اهمیت است و این را در آدم‌کشی در تظاهرات و زندان و هواداری آدم‌کش‌ها و مولایشان نشان داده‌اند. فرق اصلی ما و شما این است که شما تصمیم گرفته‌اید که نظام و رهبر را خدای خود بگیرید و هر چه نظام گفت حق بدانید و هر چه مخالف‌اش گفت دروغ (تصمیم از ریشه‌ی صم می‌آید). گوش ما نیست که بسته است گوش شماست که تنها به فارس و کیهان و صدا و سیما است. اگر سند و مدرک واقعی بود که فردی مثل فرزاد کمانگر تروریست است کسی برای دفاع از تروریسم خودش را بدنام نمی‌کرد. تروریست هم البته حقوق خودش را دارد. کما این که اکثر سران امروز حکومت تروریست‌های زمان طاغوت هستند

ولی فرزاد کمانگر حتی این تروریست هم نبود.

زنده باد ایران

جمعه بیست و چهارم اردیبهشت 1389

Advertisements
Posted in: اجتماعي