ایا با جنگ کشورهای خارجی علیه رژیم ایران ما به اینده بهتری خواهیم رسید

Posted on 28 اوت 2010

0


من مقلاله فوربس را در مرد حمله به ایران را خواندم و البته دارای نکات درستی می باشد و اگر از چشم ما که در ایران زندگی می کنیم به این موضوع نگاه کنیم می بنیم که این راه حل نه فقط به نفع هیچ ایرانی نیست بلکه به فاجعه ای دیگر در تاریخ این ملت زجر کشیده تبدیل خواهد شد. حال چطور می گویم .بیاید فرض بگریم تمام این مقاله درست است و اولین دلیل این حمله ازادی ما ایرانی ها از دست این رژیم و دلیل دوم راحت شدن دنیا و از این حکومت است . اما در اینده برای ما چه اتفاقی خواهد افتاد به ملتی که خود نتواند اینده موفق خود را خودش ترسیم کند به چه حال و روزی خواهد افتاد ایا فکر می کنیم واقعا کشورهایی مثل امریکا و انگلستان با همه احترامی که برای انها قائل هستم برای ما دایه ای مهربانتر از مادر خواهند بود .ایا انها مارا بسوی فردایی بهتر روانه خواهد کرد .کمی دقت کنیم ما چرا درایران از حقوق مدنی و انسانی کاملی یا حتی ناقص برخوردار نیستیم .چرا نمی توانیم از رفاه اجتماعی برخوردار باشیم .چرا حرکتهای مدنی ما تقریبا در سراسر تاریخ در زمانی که باید نتیجه می گرفتیم به بی راهه رفته است و خود این حرکت بلای جان همین ملت شده است .چرا همه منتظریم که اتفاقی بیفتد و ما همراه ان شویم .چرا در جامعه ما حرکت و سر زندگی دیده نمی شود .و ……………….. با کمی دقت در نکات قبل به این نتیجه می رسیم که متاسفانه ما در نوعی جمود خاص بسر می بریم و اینکه ما کاملا بی اراده و فاقد قدرت صحیح برای دفاع از منافع خودمان  می باشیم .حالا به این کشور جنگ را هم تحمیل کنیم به چه می رسیم .ایا بازهم دوره ای طولانی دیگری برای استسمار ما نخواهد بود .بنظر من حتما به زیان بزرگی دچار خواهیم شد که شاید نام ایران و ایرانی را در جهان به خاطره تبدیل کند .البته اگر از جانب منافع جهانی که یا منافع کشورهای قدرتمند به این قضیه نگاه کنیم شایددر نظر اول  رفتن این حکومت منافعش به از ماندنش باشد .اما اگر کمی با دقت بیشتر توجه کنیم مبینیم که این رژیم  به کامل ترین وجه برای اینکه عده ای درایران به منافع اقتصادی و شاید اعتقادی شان دست پیدا کنند و جیب هایشان از ثروت این ملت هرروز پرتر شود به همان کشورهای قدرتمند انواع و اقسام باج هارا به راحتی می پردازند و منافع انها را به کامل ترین وجه تضین میکند و اگر اینگونه نبود همان کشورها تا بحال این حکومت را عوض کرده بودند .حال به این نکته می رسیم که تکلیف ما که در این مملکت بظاهر زندگی می کنیم چه می شود .بنظر من فقط یک راه وجود دارد که بتوانیم اینده خود و فرزندانمان را تامین کنیم و انهم فقط این راه است که شجاع باشیم و باشجاعت خودمان سرنوشت خودمان را در دست بگیریم برای خودمان تصمیم گرفته و مسئولیت انرا بطور کامل بپذریم .باور کنیم که از این راه خیلی راحتر وکامل تر می توانیم به خواسته هایمان برسیم . ما باید بهتر زندگی کنیم .مهربانتر باشیم بیشتر توجه کنیم و با مسولیت تر باشیم .باید بدانیم که اگر ما خودمان برای خودمان بهترین نباشیم تقریبا همیشه  دیگران تا منافعی نداشته باشند برای ما بهتر نخواهند . پس با امید به ایرانی آزاد برای ایرانی آزاده و درود بر آزادی برای خودمان و فرزندانمان
زنده باد ایران
شنبه پنجم تیر 1389

Advertisements
Posted in: اجتماعي