روزهایی که رژیم تعطیل اعلام کرده بهترین فرصت برای اعتراض

Posted on 28 اوت 2010

0


اگر مایه زندگی بندگی است————— دو صد بار مردن به از زندگی است

بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم—————— برون سر از این بار ننگ آوریم

هموطنان گرامی ما که درایران زندگی میکنیم مسولیت ما در قبال خودمان بسی بیشتر و مهمتر از حرکت سایر هموطنانمان در سایر کشورها می باشد دوستان زمان که به اعتراض در فرانسه و انگلیس و…….. ایرانیان فریاد بر سر این رژیم میزنند سکوت حق نیست دوستان پنج نفر دیگر از هموطنانمان را هم به دار کشیدند به انسان و انسانیتمان سوگند که اگر سکوت کنیم نوبت به برادر .خواهران.پدر.مادر و بچه هایمان می رسد .

عزیزان بیاید بخواهیم که سر بلند و در خور وجدانمان زندگی کنیم .بیایید به صدای  مام  وطن که تنش  پاره پاره است  از ظلم این ظحاکهای مار بر دوش گوش فرادهیم به قلبهایمان روجوع کنیم و بشنویم و فریاد براوریم  که زنده باد ایران

امیدوارم که این روزهای تعطیل را به شبهای تیره تر از تیره برای این رژیم تبدیل کنیم تا خودمان به خودمان افتخار کرده و زیبنده نام ایرانی باشیم

20 اردیبهشت 1388ایران .تهران .یک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي