سوگند که ما ایرانی هستیم و از پشت فریدون

Posted on 28 اوت 2010

0


دل انسان درد می گیرد از این سکوت و از این سکون بیاید بدانیم که اگر ما ساکت باشیم انها هزاران از ما بر دار می کنند بیایید بجوشیم و بخروشیم و فریاد کنیم ……..

ای هموطنان ای ازاد مردان ای شیر زنان این خاک کهن ما باید بخروشیم و از این سیاهی برائت جوییم و فریاد بزنیم که ما ایرانی هستیم و ازاده زنده باد آزادی زنده باد ایران آزاد

سوگند هر دم که نام عزیز کشور و این مردم بزرگوار را به یاد می اورم اشک در چشمانم و غم در قلبم لانه می کند تا کی ما باید به سر به آستین خود کنیم و از پلیدی کردار اهریمنان بگرییم .

بزرگوران شرزه انک اینک است . منتظر چه هستیم. اینک باید کوشید باید خروشید باید فریاد زد .

بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم—————— برون سر از این بار ننگ آوریم

به امید اینکه من آزادی ایرانیان را ببنیم

نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389

Advertisements
Posted in: اجتماعي