ما اگر بخواهیم در کوتاه ترین زمان ممکن پیروز می شویم

Posted on 28 اوت 2010

0


lما منظور من از ما تمام ایرانیان است و بس

می گویم بخواهیم  یعنی بتوانیم تصور کنیم که می شود نوع دیگر  فکر و زندگی کرد .

نوشتم  در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی همین حالا

فریاد زدم پیروز می شویم  یعنی اینکه ما برای زندگی خوب و فردایی بهتر برای خودمان و فرزندانمان باید بخواهیم این وضع موجود را عوض کنیم پس باید پیروز شویم

Advertisements
Posted in: اجتماعي