من ایران را دوست دارم

Posted on 28 اوت 2010

0


سلام به تمام ایرانیان و انسانهای جهان الان که دارم این پست می نویسیم احساس شدیدتنهایی می کنم . شاید هیچ زمانی مثل الان ظلم رو با تمام وجودم درک نمی کردم .شاید هیچ زمانی فکر نمکردم که ما وجود داریم یا می توانیم از این تک قالب من بودن خارج شده و به معنی دیگر خود را تعریف نمود. من در روز 22 بهمن از ساعت 7.30 دقیقه در تهران بودم و تا ساعت 2 بعداز در خیابان های انقلاب و آزادی راه می رفتم و کارم این بود که حدس بزنم اینکه این ادم سبز است یا اون ادم و در آخر به این نتیجه رسیدم که هر حرکتی بدون هدف مشخص بجز به هدر رفتن انرژی هیچ حاصلی در کوتاه مدت نخواهد داشت ما باید به سمت هدف دار شدن حرکت کنیم من در جنبش سبز در این زمان این فتور را ناشی از گم بودن و نبود فرماندهی در میدان عمل می دانم به نظر من این اصل هر چقدر زود تر شکل بگیرد ما زود تر ازاین ضعف فاصله گرفته و سریع تر به این فاجعه که همه گرفتار انیم خاتمه می دهیم .

ای خشم به جان تافته طوفان شرر شو /ای بقض گل انداخته فریاد خطر شو

ای روی برافروخته خود پرچم ره باش/ ای مشت برافراشته افراشته تر باش

Advertisements
Posted in: اجتماعي