چرا هنوز در ایران یک طغیان تمام عیار شروع نشده

Posted on 28 اوت 2010

0


تقریبا اکثر ما مردم در ایران تحت انواع و اقسام فشارها چه اقتصاد و چه روانی بدون دلیل  یا با دلیل قرار داریم در کشوری که تقریبا تمام لوازم بزرگی و زندگی راحت را دارا هستیم به بدترین وجه ممکن زندگی می کنیم . از قشر ما هیچکس معنی تفریح شادی نبود استرس و …..را نمی داندما معنی افتخار و بزرگی را فراموش کرده ایم ما بهترین فرصتهایمان برای رشد و پیشرفت را به مفت بهدر دادهایم ما از ملتی با شخصیت به ……. تبدیل شده ایم از هرکس بپرسی چه خبر اول می گوید شکر و بعد تا سرماه با این مقدار پول بپردازم بعد  بدبیراه می گوید به ……….. دراین کشور چهار فصل ویران شده باید سیب زمینی را کلیویی 900 تومان بخریم بخدا من بیاد دارم در گذشته نه چندان دور شاید 20 سال قبل ما کلیویی 2 تومان معادل 20 ریال هم برای سیب زمینی پول نمی دادیم بخدا خنده را در صورتهای مردم دیگر نمی شود دید ما خسته شدهایم و درمانده از دروغ در کشور ما این به ظاهر آدم هر روز یک حرف دروغ به خورد ما می دهد نه دروغ معمولی وساده بلکه چنان بزرگ که بعضی وقتها می گویم نکند من اشتباه فکر می کنم کشور من بهشت روی زمین است و بقیه دنیا جهنم هروز ما بدتر از دیروزمان می شود و اصلا تعجب نمی کنیم هرروز منتظریم که بلای ناظل شود وبازهم برای خود هیچ کاری نمی کنیم .

راستی چرا ما در ایران طغیان نمی کنیم

Advertisements
Posted in: اجتماعي