کارهاي ساده اي که بدون خطرپذيري ميتوانيم براي جنبش انجام بدهيم

Posted on 28 اوت 2010

0


  1. اسکناس نويسي حتي به صورت کوچک وريزنويس. اين کار را ميتوان روي يک دهم اسکناسهايي که در روز خرج مي کنيم، انجام دهيم. باور کنيد هيچ رسانه اي به اندازه پولي که بين اقشار مختلف جامعه مي گردد، تاثيرگذار نيست.
  2. شعار نويسي هاي کوتاه،  بدون خطر و گروهي در مکانها و زمانهاي خلوت.
  3. بحث هاي کوتاه و منطقي با گروه خاموش و بي تفاوت جامعه در اتوبوس، مترو و تاکسي و محل کار
  4. خریدن چیزهای ساده با طرحی از نماد جنبش سبز (خودکار سبز.لباس سبز ……..)

فقط کافي است چند مورد از دروغها و دزديهاي حاکميت را به صورت ملموس بيان کنيم، مطمئن باشيد تاثيرگذار است.

اگر فقط همين چهار مورد بالا را 10% از جمعيت بيشمار سبزها انجام دهند، تاثير آن در رشد فراگير جنبش در بين توده هاي مختلف مردم به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

به اميد ايراني آزاد و سربلند

پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389

Advertisements
Posted in: اجتماعي