شعار نويسي جدولي

Posted on 26 اکتبر 2010

0


جالب من اين شعار نويسي را بطور اتفاقي در مترو ديدم به ستونهاي عمودي از شماره 8 به بعد نگاه کنيد

Advertisements
Posted in: اجتماعي