افزایش قیمت نان؛ گزارشی از محله های جنوب تهران

Posted on 25 دسامبر 2010

0


گزارش خبرنگار ما از تهران: با آغاز طرح یارانه ها قیمت نان دوبرابر افزایش پیدا کرده است. در دویچه وله آلمان گزارشی از نانوایی های تهران خواندم که در آن به قیمت جدید انواع نان و همینطور مصاحبه با تعدادی از نانواها در سطح شهر تهران پرداخته بود. در این گزارش به این موضوع اشاره نشده بود که مردمی که تا پیش از اجرای این طرح به علت عدم توانایی خرید گوشت و برنج و دیگر مواد خوراکی از نان به عنوان وعده غذای اصلی خود استفاده می کنند با این گرانی چه می کنند و آیا میزان پولی را که دولت به حسابشان واریز کرد کفاف خورد و خوراک آنها را می دهد؟
با این پرسش به سراغ نانوایی های تهران اما در جنوب شهر رفتم. محله هایی بانام های آشنا «علی آباد» و «جوانمرد قصاب» که بخش عمده ای از مردم در این مناطق از نظر مالی متوسط رو پایین یا زیر خط فقر بوده و همینطور به دلایل فرهنگی جمعیت خانوار زیادی را دارند.
ساعت 8 صبح زمانی که خانواده ها برای صرف صبحانه نیاز به خرید نان دارند من نیز در صف یک نانوایی بربری ایستادم. صف شامل دو بخش می شد. صف «یکی ها» و «چندتایی ها». تکلیف صف یکی ها مشخص است و تنها اجازه خرید یک نان را دارند. اما حدس من درست بود و در صف چندتایی ها این موضوع با شیبی تند افزایش پیدا کرد و کمتر کسی را دیدم که دو یا سه نان خریداری کند.
در ظرف نزدیک به 25 دقیقه شاهد بودم که افرادی حتی چهار تا هشت نان هم خریداری کردند. اگر کف خرید را هم در نظر بگیریم یعنی «نزدیک 40 هزار تومان تنها پول نان صبحانه یک خانوار با تعداد چار نفر می شود!» این تازه تنها و تنها خرج اولین مایحتاج روزانه افراد یعنی نان است یعنی افرادی که بخواهند تنها با خوردن نان زندگی کنند.
در این میان هزینه های خانواده های پر جمعیت تر، هزینه دو وعده غذایی ناهار و شام، خرج ایاب و ذهاب، کرایه خانه، مالیات و قبوض مصرفی، هزینه بهداشت و سلامت و بیماری احتمالی، هزینه های جاری و ده ها هزینه جانبی دیگر را که هر کدام تا چند برابر افزایش پیدا کرده است به این ارقام باید افزود.
در میان خانواده های ایرانی افرادی هستند که به طور مثال بین 10 تا 20 نان تافتون برای مصرف یک شبانه روز خود خریداری می کنند. کارگرانی هستند که در هر وعده غذایی می بایست بر سیر کردن شکمشان از مقدار زیادی نان استفاده کنند و شاید نان بهترین شاخص برای سنجش کلاه گشادی باشد که این حکومت ظالم برسر این ملت مظلوم گذاشته باشد.
آقای خمینی و پیروان ایشان، چرا آب و برق و گاز مجانی نشد و پول نفت بر سر سفره ها نیامد؟
ایران پرس نیوز

Advertisements
Posted in: اجتماعي