چند روز هیچ چیز نخریم حتی نان

Posted on 26 دسامبر 2010

1


با روند رو به رشد قیمتها ما برای اعتراض می توانیم خرید نکنیم ,می توانیم کمتر سوار تاکسی و ماشینهای شخصی شویم می توانیم مرغ و تخم مرغ ,گوشت و حبوبات نخریم ما می توانیم نوشیدنی نخریم می توانیم میوه و سبزی نخریم می توانیم به غذا خوری و رستورانها نرویم می توانیم کمتر از تلفن و تلفن همراه استفاده کنیم می توانیم حتی نان کمتر بخریمم……… این لیست براحتی قابل گسترش می باشد بیشتر ما مردم چه بخواهیم چه نخواهیم بخاطر افزایش قیمتها میزان خرید مایحتاج روزانه خودرا کمتر و کمتر می کنیم حالا عزیزان دل چرا این عمل را برای نشان دادن اعتراض خود به رژیم بصورت هماهنگ انجام ندهیم ,ما حتی اگر 15 روز این عمل را انجام دهیم اولین آثار آن را براحتی مشاهده می کنیم ,اجناس بعد از چند روز ارزانتر می شوند , بعلت نبودن انبار در میادین مادر اجناس تخلیه نمی شود که خود به ازدحام و طویل شدن صف کامیونها و تریلی های حمل کنندخ کالا منجر شده , فروشندها اجناس را برای کمتر ضرر کردن بصورت فله به داخل شهر ها با حداقل قیمت می فرستند که این امر خود به ازدحام بیشتر می انجامد .ما مردم زمان بیشتری برای صحبت کردن با هم پیدا می کنیم , در شهر بعلت استفاده نکردن از تاکسی و ماشینهای شخصی ماشینها در ایستگاههای مبدا خطها تاکسی رانی جمع می شوند ,مردم در ایستگاه اتوبوس و مترو ازدحام بوجود می آورند که این خود به بهترین فرصت برای صحبت کردن و ابراز عقیده علیه رژیم تبدیل می شود و…….. برایند این اعمال به واکنش رژیم می انجامد از آنجا که رژیم هیچ موقع در صدد حل مشکلات خود از روش عاقلانه بر نمی آید در وهله اول فروشندها و کاسبها را ارعاب می کند که به واکنش انها می انجامد در وهله بعدی رژیم این خشنوت را به سطح شهر با توسل به بسیج و اوباش گسترش می دهد و جو شهرها به حکومت نظامی تبدیل می کند که این امر به هوشیار شدن و اعتراض بیشتر و بیشتر احاد مردم می انجامد, این اخبار به همه شهرهای کشور انتشار می یابد و در صورت تداوم خود به کنش و واکنش متقابل در این شهر ها می انجامد …….. دوستان ما فقط باید هماهنگ عمل کرده و اطلاع رسانی نمایم می توانیم خیلی زود و با کمترین میزان خسارت تومار این رژیم را در هم بپیچیم. بطور مثال ما هنگام خرید تخم مرغ می توانیم بجای 10 تا 5 تا بخریم و بگوییم که قرار است مردم از این پس کمتر بخرند و از این قبیل همین صحبتهای ساده در صورت تکرار در کوتاه مدت به بهترین نوع اطلاع رسانی تبدیل می شود و تاثیر آنرا خیلی زود می بینیم ……… این اعمال خود به همبستگی بیشتر و بیشتر ما مردم باهم می انجامد که رژیم بیشترین ترس را از آن دارد بیایید با هم سرنوشت خود را در دستان خود بگیریم به امید ایران آزاد .
تهران 1389/10/5

Advertisements
Posted in: اجتماعي