نشاشیده شب دراز است

Posted on 8 ژانویه 2011

0


آقای جنتی سرخوش از پیروزی از اجرای یارانه‌ها! در نماز جمعه فرمودند

برخی می‌گفتند که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گرانی رخ خواهد داد، اما نه تنها اینگونه نشد که ارزانی هم شد.» او اعتراف می‌کند: «پیش‌بینی نمی‌شد که وضعیت به این آرامی پیش رود و مردم بدین راحتی شرایط را بپذیرند باید به عرض آقا جنتی و دیگران برسانم که برادر جان به قول معروف “اگر نشاشیدی شب دراز است”. این ضرب المثل را که می‌شناسید!؟ حاج آقا گویا هنوز بعد از این همه سال حکومت کردن به این درک نرسیده است که آثار چنین جراحی‌های اقتصادی به این زودی‌ها نمایان نمی‌شود! آقا هنوز نمی‌داند که ملت هنوز دلخوش و سرمست است از آن چند ده هزار تومانی که دولت امام زمان به حساب‌های بانکی واریز کرد و باعث شد فشار اقتصادی مردم را کمی تسکین بدهد. چیزی که آقای جنتی نمی‌داند این است که آثار جراحی اقتصادی پیش رو حداقل چند ماه نیاز به زمان دارد تا آثار واقعی خودش را نشان بدهد. خصوصا وقتی که دولت مهرورز پیشاپیش همه مخالفین را سرکوب کرده و نفس همه را بریده‌اند! با این حال وقتی که پولهای امام زمان که به حساب‌ها ریخته شده تمام شد و آثار حذف یارانه‌ها هم در اقتصاد ایران هویدا شد، آنگاه است که به قول معروف باید جوجه‌ها را شمرد! “شاهنامه را آخر پائیز می‌شمارند”، “جوجه هم آخرش خوش است!” آقای جنتی! اقتصاد هم که ما خر است شما زیاد خودش را ناراحت نکن.

برگرفته از وبلاگ  http://blog.hasanagha.org

Advertisements
Posted in: اقتصادی