بخدا دخلمان با خرجمان نمی خواند

Posted on 9 ژانویه 2011

4


امروز داشتم با مترو می رفتم و داشتم فکر می کردم که مردی که روبرویم نشسته بود بدون هیچ مقدمه ای گفت دیگر نمی دانم چکار کنم من اول فکر کردم دارد با گوشی همراهش حرف می زند و توجهی نکردم بعد از چند لحظه گفت اجاره را چه کنم من که توجهم جلب شده بود گفتم با من بودبد مرد روبرو اول متوجه نشد من با دست به زانویس زدم گفتم ببخشید جناب با من بودید مرد مانند کسی که از خواب بیدارش کرده اند چند لحظه به من نگاه کرد و گفت چه گفتید ,گفتم داشتید بلند بلند حرف می زدید مرد صورتش قرمز شد گفت چه گفتم برای اینکه خجالت نکشد گفتم چیزی خاصی نگفتید مرد لبخندی زد و گفت در باره اجاره چیزی گفتم من سری تکان داده و گفتم یک چیزی شبیه این مرد چند لحظه ای ساکت بود و من را نگاه می کرد بعد گفت 6-7 ماه است که حقوق نگرفته و شغلش نقشه کشی ساختمان است و امروز برای پیگیری حقوق خود به مدیر عامل مراجعه کرده که مدیر به او گفته که آقای شما در لیست تصویه هستید و باید از این شرکت بروید مرد می گفت 7 سال است با این شرکت کار می کنم و از تقریبا یک سال قبل کارمندهای جدید را کم کم از شرکت عذر شان را خواسته اند و حالا به کارمندهای  با سابقه تر رسیده اند می گفت در شرکت تقریبا از اول امسال هیچ پروژه جدیدی را شروع نکرده اند و بیشتر زمان کاری خود را بیکار بوده است مرد می گفت 37 ساله هستم و نمی دانم بعد از این جا کجا می توانم دنبال کار بگردم می گفت چند ماهی است همه دوستان و همکاران سپرده که برایش کاری پیدا کنند می گفت یک فرزند دختر 4 ساله دارد و اجاره نشین است می گفت بخدا دیگر نمی دانم چه کنم موعد اجاره خانه نزدیک است الان دوماه اجاره خانه به صاحبخانه بدهکار است می گفت دخلمان با خرجمان نمی خواند می گفت ……… دیگر رسیده بودم ایستگاهی که باید پیاده می شدم بلند شدم وبه مرد گفت امیدوارم مشکلش حل شود داشتم با او دست می دادم که گفت شما کاری سراغ ندارید, قطار ایستاد و من بعد از خداحافظی پیاده شدم .

این نمونه از افکار ما مردم ایران است که هر روز با آن سر می کنیم ,ما زندگیمان شده حل مشکلات و هنوز مسئله اول را حل نکرده که گرفتار مشکل بعدی می شویم و آنقدردر این 33 ساله ما مشکل حل کرده ایم که اصلا زندگی نمی کنیم ,در این کشور هر روز ما منتظر خبر بدی هستیم همه روزهای زندگی مان شده شبیه روز قبل هر روز بدتر از دیروز ……..

تهران 1389/10/19

Advertisements
Posted in: اجتماعي