بشمار یک: بن علی، دو: مبارک، سه: سید علی

Posted on 29 ژانویه 2011

0تصور کن! مبارک هم برود. و ایران این چرخه سقوط دیکتاتور ها را کامل کند. تصور کن اگر همه ما فقط برای چند ساعت در روز به میادین اصلی شهر برویم . حضور همزمان در نقاط مختلف شهر و نه فقط در یک مسیر. اگر تنها یک میلیون نفر از پنج میلیونی که در ۲۵ خرداد ۸۸ به خیابان آمدند در ۱۰ میدان اصلی جمع شوند! با فریاد و یا بی فریاد. میشود صد هزار نفر در هر میدان. شوخی نیست!
تصور کن صبح روز ۲۳ بهمن را که کیهان همچنان تیتر درشت زده است: فتنه اقتصادی کلید خورد! اما ما همه به هم لبخند بزنیم و بگوئیم: آیا شنیدی دیشب گردان های … و … سپاه به مردم پیوستند؟ میگن خامنه ای شبانه رفته سوریه!
فقط تصور کن! اگر چه تصور کردنش سخته. اما به هیچ وجه غیر ممکن نیست
برگرفته از وبلاگ سبز هشتم

Advertisements
Posted in: اجتماعي