بگو مرگ بر دیکتاتور

Posted on 29 ژانویه 2011

0بگو مرگ بر دیکتاتور .
دوستان و هموطنان گرامی دیگر زمان سکوت نیست ,در این زمان که رژیم غرق در ولایت مطلقه فقیه از اتفاقاتی که در کشورهای دیکتانوری رخ می دهد در ترس و حشت دست و پا می زند, زمان کنار گذاشتن سکوت و سکون رسیده است ,دوستان گرامی باید بجان این رژیم افتاده و خود و مردم مان را از بند آینده ای فلاکت باری که این رژیم برایمان تدارک دیده برهانیم ,مزدوران این رژم جنایتکار از ترس حرکت ما مردم خواب ندارند ,انها با کوچکترین فشاری از سمت ما فراری می شوند و بگفته این مردک ریس نیروی انتظامی این رژیم ,در بهترین حالات فقط به ازای هر هزار نفر ازما مردم فقط ده نفر نیرو دارند که همانها هم بیشترشان برای پول و منفعت مالی با رژیم مانده اند پس هم اینک وقت مناسبی برای از بین بردن این رژیم سراسر نکبت میباشد و من چند پیشنهاد دارم که می نویسم 1- حرکت خودمان را در فضای واقعی کوچه و خیابان بیشتر گسترش دهیم(با نوشتن شعار برروی در و دیوار و …….) 2-هر جا که می توانیم با مردم صحبت کنیم 3- هر جا که می توانیم به تعداد کم تجمع کرده و و به تبادل نظر در باره بهترین حرکتی که می توانیم انجام دهیم بپردازیم و در صورت امکان آنرا عملی کنیم (شعار نویسی و ……..) 4 – از وسائل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کرده و هر جا ازدحام شد(ایستگاه اتوبوس ,مترو و…..) با توجه وضعیت به روشنگری بپردازیم 5- دوستانی که در ادارات دولتی مشغول به کار می باشند هر چه می توانند با رعایت نکات ایمنی با همکارانشان صحبت کرده و برای حرکات عمومی انها را آماده تر کنند 6- با جمع شدن در گروههای کوچک به سمت مقصد مشخص حرکت کنیم (میدان انقلاب به سمت میدان آزادی یا هر مسیر دیگر )7- هر چقدر می توانیم به باید اخبار را سریعتر نشر دهیم (فعال تر شدن درسایت بالاترین ,دنباله و ….. ) 8- در مکانهای عمومی از بلوتوث گوشی هایمان برای اطلاع رسانی استفاده کنیم 9 – با سوار شدن دسته جمعی به وسائل نقلیه عمومی به شعار دادن بپردازیم و در ایستگاه بعدی سریعا پیاده شویم 10 – تا جای که می شود از خشونت دوری کنیم
دست من و تو بايد اين پرده ها را پاره کنه
کی ميتونه جز من و تو درد ما را چاره کنه

Advertisements
Posted in: اجتماعي