پول گاز ما امده 590 هزار تومان

Posted on 6 فوریه 2011

0ما در ساختمان 7 واحدی زندگی می کنیم , امروز قبض گاز آمده مبلغ آن 5,900,130 هزار ریال که باید 590 هزار تومان آن پرداخت بشود مبلغ قبض قبلی بود 470535 ریال یعنی 47 هزار تومان ,می خواهم بگویم هنوز قبض آب و برقمان نیامده ,حال کسانی که یارانه از دولت غرق در ولایت فقیه می گیرند خودتان با یک حساب سر انگشتی می توانید حساب کنید تقریبا باید چقدر از همان یارانه به حساب دولت بر گردانید ,بدون حساب تاثیر تورمی از جابجایی این حجم عظیم پول (از دولت به ملت و بلعکس ) .(از این به بعد ما در خانه برای گرما هیزم می سوزانیم ,حمام هر ماه دو دفعه که ترجیحا یک دفعه آن با آب سرد ,فقط و فقط هم یک لامپ کم مصرف روشن(اگر می شد بی مصرف ) می کنیم آنهم در مستراح , غذا هم که تکلیفش معلوم است و…………)

Advertisements
Posted in: اجتماعي