ترس حکومت از تجمع مردم حتی از تظاهرات حکومتی در 22 بهمن

Posted on 8 فوریه 2011

0


جانشین فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی پلیس برای برقراری نظم و امنیت در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن خبر داد.
سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیدات نیروی انتظامی برای مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن با طرح این پرسش که مگر بناست در این روز اتفاق خاصی بیافتد؟ اظهار کرد: «هیچ اتفاق خاصی در روز ۲۲ بهمن رخ نخواهد داد.»
وی با اعلام آمادگی پلیس برای برقراری نظم و امنیت در این مراسم ادامه داد: «پلیس برای آن که در خدمت مردم باشد، تامین نظم، امنیت و امور ترافیکی را بر عهده دارد.»
رژیم حتی از تظاهرات حکومتی که خود ترتیب می دهد نیز می هراسد و تنها دلیل آن نبود طرفدار مردمی رژیم است و رژیم بر این واقعیت وقوف کامل دارد ,رژیم از آنهای که با پول و بخشیدن امتیازات مختلف خود برای تبلیغ به صحنه می آورد هیچ وقت نمی تواند انتظار داشته باشد که در مواقع نیاز به رژیم پشت نکنند چون ماهیتاً بیشتر این افراد فقط و فقط برای نفع شخصی خود به نفع اربان خود به میدان می روند و هرجا نفع شخصی آنها به خطر بیفتد به راحتی به ارباب خود خیانت کرده و رژیم را تنها می گذارند و این نگرش همیشه در حکومتهای دیکتاتوری که در حال سقوط می باشند دیده می شود .

Advertisements
Posted in: اجتماعي