20 کیلومتر از خاک ایران به دولت عراق هدیه شد!

Posted on 11 فوریه 2011

0


سلام- من، مدتی پیش یک هیات… برای تهیه گزارشی که بی ارتباط با سفر احمدی نژاد به خوزستان نبود، به آبادان اعزام می شود. بعد از بازگشت از محل، به هیات اعزامی دستور داده می شود، در گزارش های خود اشاره به ماجرائی که در زیر برایتان می نویسم نشود:
چند سال پیش قسمتی از مرز شلمچه منطقه آزاد اقتصادی در نظر گرفته شد. هر دو طرف مرز دوربین مدار بسته نصب می شود که مطابق اطلاعات بدست آمده، 2 هزار دوربین در دو محل نصب می شود. البته با هزینه استفاده از فیبر نوری. مرز بدستور سپاه بُتن ریزی می شود و همه زمینه سازی ها فراهم می شود، اما مدتی بعد بی آنکه به کسی گفته شود به چه دلیل؟ سپاه دستور می دهد در نقطه مرزی تجدید نظر شود. مطابق دستور سپاه این تجدید نظر صورت می گیرد و قسمتی از خاک ایران که مطابق قرار داد الجزایر میان صدام حسین و شاه به ایران تعلق گرفته بود، به دولت کنونی عراق واگذار می شود. پس از این واگذاری، 20 کیلومتر در 200 متر عمق از خاک ایران به عراق داده می شود و تمام زیرساخت های منقطه آزاد شلمچه در این 20 کیلومتر را عراقی ها مفت و مجانی تصاحب می کنند
بر گرفته از پیک نت

Advertisements
Posted in: اجتماعي