آغاز شمارش معكوس براي 25 بهمن «رزم مشترك براي يك درد مشترك»

Posted on 13 فوریه 2011

0دشوار زندگي///هرگز براي ما///بي رزم مشترك///آسان نمي شود…
دليرانه بجنگيم…

برگرفته از وبلاگ طنین آزادی
زنده باد ایران زنده باد آزادی

Advertisements
Posted in: اجتماعي