خبر اومد ندا غلطیده در خون

Posted on 13 فوریه 2011

0خبر اومد زمستون داره می ره
سکوت از شهر تیره پر می گیره
نگاه کن پای آزادی این خاک
داره قشنگترین گلا می میره
خبر اومد که مردم تو خیابون
تموم عاشقا جمعن تو میدون
خبر اومد ندا غلطیده در خون
نذاره جون بده آزادی آسون
ببار ای اسمون بر این شب تار
که عاشقا رو می بندن به رگبار
جواب قلب ما سرب و گلولست
ولی جنگل نمی می ره تبر دار

Advertisements
Posted in: اجتماعي