دوباره می نویسم تا روزی که سرزمینم آزاد شود

Posted on 3 مارس 2011

0


با سلامی به گرمی آفتاب آزادی به مردم سرزمین عزیزتر از جانم ایران و بعد آزادی از اسارت این رژیم غرق در ولایت فقیه بازهم می نویسم فریاد من و مردمم را که مرگ بر دیکتاتور و زنده باد ایران .
نگارنده یکی دو روزی هست که از اسارت این رژیم در زندان اوین بعد از دستگیری در 25 بهمن 1389 آزاد شده و با یاد دوستان و همراهان سبزی که هنوز هم دربند این ضحاکان مار بردوش هستند ,با عزمی راسخ تر از همیشه می نویسم و فریاد می کشم که مرگ بر دیکتاتور .
اینک که می خواهم در این وبلاگ دوباره بنویسم صورت تک تک هم بندی هایم , کلامشان ,خنده هایشان ,دلتنگی و دلبستگی هایشان و رشادتشان را به وضوح به چشم دل می بینم و این خود نیرویی چند باره به من می بخشد, با آرزوی آزادی این عزیزان و همه ما مردم از اسارت این رژیم منحوس .
زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1389/12/10

Wikipedia: Dalet is the fourth letter of many Semitic alphabets, including Phoenician, Aramaic, Hebrew ד, Syriac and Arabic د.

Advertisements
Posted in: اجتماعي