حق گرفتنی است و خامنه ای رفتنی است

Posted on 5 مارس 2011

1


با نگاهی به تاریخ می بینیم که هر زمان مامردم برای گرفتن حق خود پا فشاری کرده ایم پیروز بوده ایم و هر زمان که در مبازره برای احقاق حق خود صبر کرده ایم متضرر شده ایم نمونه بارز آن وضعیت ما مردم در همین رژیم است مگر نه اینست وضعیت اقتصادی ما در این کشور هر روز بدتر از دیروز است مگر نه اینست که هویت ما مردم هر روز کم رنگتر از روز قبل شده است مگر نه اینست که این رژیم ستمگر بخاطر صبر ما مردم هر روز ستمگرتر از دیروز شده است .دوستان تک تک ما مردم خود باید مسئولیت خود را در قبال میهن و ملت خویش انجام دهیم بگونه ای اگر از ما مردم فقط یکنفر بماند و مزدوران رژیم دهها نفر آن یکنفر بخاطر نجات انسانیت باید فریاد برآورد زنده باد آزادی و مرگ بر دیکتاتور, دوستان میان ما و آینده سرشار از موفقیت فرزندان این مملکت فقط همین رژیم غرق در ولایت فقیه دزدان باقی مانده است که آنهم بخواست ما مردم در کوتاه زمانی ازبین خواهد رفت ,اگر تنها اگر ما مردم دست از این صبر و انتظار که ریشه از بین رفتن همه آزادی های ما مردم است برداریم ,همراهان گرامی صبر در ظلم همان خواست ظالمان است در کدام برهه از زمان ضعفا با صبر توانگر شده اند در کدام زمان مظلومین با صبر بر ظالمین پیروز شده اند,که اگر صبری باشد صبر در جنگیدن با ظلم ظالم و استقامت در مشکلات برای پیروزی بر ظالم است, ما باید تعلل در گرفتن حق خود و فرزندانمان از این حکومت فاسد کنار بگذاریم ما باید حق مان را خودمان از حلقوم این رژیم ظالم بیرون بکشیم که حق گرفتی است و هیچ ظالمی حق مظلوم را به خواست خود نمی دهد , با نگاهی کوتاه به جامعه امروز ما در ایران می بینیم که این رژیم از صبر ما بر علیه خود ما مردم استفاده می کند صبر ما ملت در اقتصاد به ویرانی اقتصاد این کشور توسط این رژیم انجامیده است صبر ما مردم به بر دار کشیدن عزیزانمان و ریختن خون فرزندان این مملکت انجامیده است , در سایه صبر ما مردم کشور مان فرصت رشد و بالندگی را از دست داده و هر روز که ما منتظریم و صبر می کنیم بیشتر و بیشتر ای فرصتها از دست می رود , حتی اگر همین امروز خودمان را از شر این رژیم غاصب نجات دهیم برای جبران خسارتی که به وطنمان ایران وارد شده باید مدتها کار کنیم …….,پس همین حالا باید دست از این صبر برداریم .
این رژیم رفتنی ایست و صدای سقوط تشت آن گوش فلک را کر کرده است چینی ولایت فقیه و اسلام حکومتی چنان درهم شکسته که با هیچ چسب و بندی دیگر بهم نمی آید, نفر به نفر ما مردم برای پیروزی باید فقط دست از این انتظار برداریم که دیوار پوشالی این رژیم با کوچکترین حرکت ما مردم چنان فرو می ریزد که آوار آن خامنه ای و دارو دسته غرق در ولایت فقیه اش را برای همیشه در زیر خود دفن می کند و دنیایی را از شر وجود اینان در امان می دارد . من و شما مردم هستیم و مردم من و شمایم و این خاک عزیز ترین دارایی و حق ماست پس بیایید این حق را بگیریم و خامنه ای را به همان نا کجایی بفرستیم که لایق آنست .
زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1389/12/14

Advertisements
Posted in: اجتماعي