سرگردانی خانواده های بازداشت شدگان تجمع های اخیر مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب

Posted on 6 مارس 2011

0


چند صد نفر از خانواده های بازداشت شدگان ۲۵ بهمن، اول و دهم اسفند هیچ اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان خود در این روزها ندارند .آنها با اینکه هر روز مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب حاضر می شوند و خواستار پاسخگویی مسوولان درباره وضعیت عزیزان شان می شوند، اما با این همه مسوولان هیچ پاسخ مشخصی به آنها نمی دهند .
به گزارش کلمه، در تجمع های اعتراضی هواداران جنبش سبز در این روزها چند صد نفر در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای کشور بازداشت شدند. اما مسوولان همچنان منکر بازداشت عده زیادی از شهروندان در تجمع های اعتراضی این روزها می شوند .این در حالی است که اگر این روزها کسی در تهران مقابل زندان اوین و دیگر مراجع قضایی حاضر شود با تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان مواجه می شود که برای جویا شدن از احوال عزیزان شان به این مراکز مراجعه کرده اند .
تعدادی از این خانواده ها هنوز نمی دانند که فرزندان یا پدر و مادرشان برای چه بازداشت شده و در کجا نگهداری می شوند؟ تعدادی از بازداشت شده ها هنوز هیچ تماس تلفنی با منزل خود نداشته و دیگران نیز تنها در تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرده اند که بازداشت شده اند اما از محل نگهداری خود چیزی نگفته اند . خانواده ها هر روزبه امید یافتن خبری در این باره به مراکز قضایی مراجعه می کنند تا دست کم از محل نگهداری عزیزان شان اطلاع حاصل کنند .
برخی خانواده هایی که مقابل مراکز قضایی حاضر می شوند می گویند که از سرنوشت نامعلوم فرزندانشان نگران هستند و می ترسند همان بلایی سر آنها بیاید که روزی بر سر بازداشت شدگان کهریزک آمد.
اما با این همه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران منکر وجود بازداشت شدگان در این روزها می شود، در حالی که تعداد زیادی ازاین خانواده ها هر روز یا در بازار تهران و مقابل دادستانی تهران محل کار دادستان تهران تجمع می کنند و خواستار ملاقات با وی می شوند و یا مقابل در اصلی زندان اوین.
دادستان تهران در گفتگوهای پیشین خود در حالی که منکر بازداشتهای گسترده در این روزها می شد، گفته بود :« دستگاه انتظامی و قضائی تکلیفی برای ارایه آمار دستگیرشدگان ندارند ،ولی پلیس موظف است خبر دستگیری این افراد را به خانواده آنها اطلاع دهد که البته این کار انجام شده و میزان اعتراض خانواده‌ها کاهش یافته است.»
او در مورد علت عدم اعلام آمار بازداشت شدگان گفت که مخالفان می توانند تعداد بازداشت شدگان را به عنوان نشانه گستردگی تجمع های اعتراضی و موفقیت خود معرفی کنند به همین دلیل هم آمار بازداشت شدگان اعلام نمی شود .

Advertisements
Posted in: اجتماعي