هر خانوار ایرانی ماهانه 300 هزار تومان کم می آورد

Posted on 6 مارس 2011

0


گزارش نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال ۱۳۸۸ از سوي بانك مركزي منتشر شد
اين گزارش كه هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن مناطق شهري ايران در ۷۵ شهر و ۸هزار و ۶۱۷ خانوار نمونه را بررسي كرده نشان مي‌دهد كه در سال ۸۸، متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود ۱۲۷ ميليون و ۱۳۹ هزار ريال (ماهانه حدود ۱۰ ميليون و ۵۹۵ هزار ريال) بوده كه نسبت به سال قبل از آن ۱/۱۰ درصد افزايش داشته است.
در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري هم حدود ۱۲۳ ميليون و ۹۴۹ هزار ريال (ماهانه حدود ۱۰ ميليون و ۳۲۹ هزار ريال) اعلام شده كه ۸/۷۱ درصد آن را درآمد پولي ناخالص و ۲/۲۸ درصد آن را درآمد غيرپولي تشكيل داده است. بنابراين گزارش، در سال ۱۳۸۸ كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص خانوار نسبت به سال قبل از آن ۵/۹درصد افزايش داشته است.
ميزان افزايش درآمد پولي ناخالص خانوار معادل ۷/۱۱ درصد و درآمد غيرپولي ۳/۴ درصد بوده است. به اين ترتيب در سال ۱۳۸۸ خانوارهاي ايراني در دخل و خرج خود ۳ ميليون و ۱۹۰ هزار ريال كسري بودجه داشته‌اند. از كل مبلغ هزينه‌هاي خانوار حدود ۳۰ ميليون و ۱۶۸ هزار ريال معادل ۷/۲۳ درصد سهم گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني بوده كه نسبت به سال ۱۳۸۷ معادل ۸/۹ درصد افزايش داشته است.
يافته‌هاي اين بررسي مويد آن است كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي ۵ درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي ۸/۹ درصد، درآمد از مشاغل آزاد غيركشاورزي ۹/۱ درصد، درآمدهاي متفرقه ۴/۳۶ درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم ۴/۷ درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش و درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي كاهش داشته است.
هزينه و درآمد در استان‌ها
بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه استان تهران با حدود ۱۷۷ ميليون و ۳۷۱ هزار ريال (ماهانه حدود ۱۴ ميليون و ۷۸۱ هزار ريال) بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با حدود ۸۱ ميليون و ۷۳۱ هزار ريال (ماهانه حدود ۶ ميليون و ۸۱۱ هزار ريال) كمترين هزينه را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه يك خانوارشهري، استان تهران با حدود ۱۷۹ ميليون و ۲۳۹ هزار ريال (ماهانه حدود ۱۴ ميليون و ۹۳۷ هزار ريال) بيشترين و استان خراسان شمالي با حدود ۷۷ ميليون و ۳۴۴ هزار ريال (ماهانه حدود ۶ ميليون و ۴۴۴ هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بوده‌اند.
كسري بودجه خانوار طي ۱۰ سال گذشته
گزارش بانك‌ مركزي از متوسط درآمد و هزينه خالص خانوارهاي ايراني طي سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ نشان مي‌دهد كه طي ۱۰ سال موردنظر، هر ساله ميزان هزينه‌هاي خانوار نسبت به درآمدهاي آن بيشتر بوده است. براساس اين بررسي، مجموع درآمدهاي پولي و غيرپولي خالص سالانه يك خانوار ايراني در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۳ ميليون و ۵۷۱ هزار و ۸۹۵ ريال بوده است. در حالي كه ميزان درآمد يك خانوار ايراني در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۱۶ ميليون و ۶۷۹ هزار و ۶۱۰ ريال افزايش يافته است. متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار ايراني در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۷ ميليون و ۱۷۱ هزار و ۲۵۶ ريال و اين رقم در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۱۹ ميليون و۷۷۴ هزار و ۳۸۱ ريال گزارش شده است.
جهان نیوز

Advertisements
Posted in: اجتماعي