من امروز برای پایین کشیدن رژیم چه کرده ام

Posted on 23 مارس 2011

0


در سال نو هر روز از خود سوال کنیم: من امروز برای پایین کشیدن رژیم چه کرده ام؟ در سال نو منتظر نباشیم ببینیم دیگران چه می کنند، نگاه کنیم ما برای دستیابی به آزادی چه می توانیم بکنیم؟ در سال نو با خود عهد ببندیم که هیچ روزی را بدون یک حرکت و فعالیت بر علیه رژیم به پایان نبریم ,در سال جدید برای پیشبرد مبارزه خود را از بندهایی که دست و پای ما را بسته است و اجازه ی فعالیت و کنشگری به ما نمی دهد رها سازیم ,در سال نو دوستی ها را مستحکمتر و دلهایمان را دلاورتر و فکرهایمان را فعالتر سازیم تا به کامیابی در نبرد برای آزدی دست یابیم ,در سال نو ترس و محافظه کاری و منفعت جویی و خودمحوری را برای همیشه کنار بگذاریم و با دلاوری و بی باکی و همیاری و کار جمعی کشورمان را از دست این رژیم دزدان غرق در ولایت مطلقه فقیه نجات دهیم ,سال جدید در بهترین شرایط برای جنبش آزادیخواهی و در بدترین شرایط برای رژیم ضد آزادی آغاز می شود، این یعنی یک فرصت تاریخی خروش آزادیخواهی مردم منطقه مردم ایران را دعوت می کند که در سال نو سالی نو بسازند با مروری بر ضعف ها و کمبودهای فردی و جمعی گذشته می توان در سال جدید حرکتی قدرتمند، پایدار و کامیاب را آغاز کرد رمز پیروزی را در سال جدید : همدلی، همسویی، پایداری و دلاوری با بازسازی ارزش های اخلاقی ایرانی و دوباره رویش اعتماد در قلب هایمان نسبت به یکدیگر ,در سال نو خود را از ویروس بی اعتمادی و ترس و نگرانی نسبت به هم رها کنیم و به سوی سال پربار و سرنوشت ساز در فضایی از مهر و همیاری برویم استبداد مذهبی فرهنگ انسان دوست ایرانی را به ایدئولوژی انسان ستیز تبدیل کرده است. نگاهداری و نگاهبانی از آن فرهنگ جز با دوست داشتن یکدیگر، احترام به همدیگر و همدردی و همنوع دوستی ممکن نیست شکل های مختلف همکاری جمعی میان ایرانیان در داخل وخارج از ایران بهترین راه برای ایجاد اتحاد نیروهاست اگر تصور کنیم به عنوان ملتی پراکنده و فاقد حس و توان همکاری با هم می توانیم به تغییر و دمکراسی دست یابیم اشتباه کرده ایم تنها درسایه اعتماد و دوستی و همیاری است که می توانیم از امروز زیربنای دمکراسی فردا را بنیان نهیم تا زمانی که دشمن سازمان یافته است و ما فاقد سازماندهی هستیم زور او بر ما می چربد، چاره ی کار در خودسازماندهی یعنی کار گروهی هدفمند است دلیل بقای رژیم قدرت او نیست، ضعف ماست و این ضعف در درجه ی اول از طریق کار جمعی برطرف می شود در هر کجا که هستیم پیشقدم شویم و هموطنان دیگر را دعوت به کار مشترک کنیم و به فعالیت برای پیروزی در جنبش آزادیخواهی بپردازیم.
برگرفته از خود رها گردان
زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1390/1/3

Advertisements
Posted in: اجتماعي