اینها کاریکاتور نیست

Posted on 11 آوریل 2011

0


به زودی زود به این تصویر هم می رسیم

قضاوت با خودتان
زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1390/1/22

Advertisements
Posted in: اجتماعي