یک ساعت اعتصاب سراسری در روز کارگر

Posted on 11 آوریل 2011

0


بیایید در روز کارگر 11 اردیبهشت در اعتراض به وضعیت ما مردم در این کشور فقط یک ساعت دست از کار بکشیم


دست من و تو باید این پرده‌ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه

Advertisements
Posted in: اجتماعي