قبض گاز آمده من یکی پول بده نیستم

Posted on 12 آوریل 2011

0
سال ۹۰ سال نبرد اقتصادی است: گرانی، بیکاری، تورم، ، قبض گاز و …آماده باشیم
اقتصاد پاشنه آشیل رژیم است، هیچ چاره ای برای برون رفت از آن ندارد. با اعتراضات اجتماعی برخاسته از وضعیت اقتصادی می توان سرعت سرنگونی رژیم را افزایش داد .
رژیمی که آزادی به مردم نمی دهد باید نان آنها را بدهد، وقتی هر دو نیست مردم تحمل نمی کنند.
نارضایتی های دارای منشاء اقتصادی می تواند میلیون ها ایرانی معترض را به صحنه بکشاند.ما باید اطلاع رسانی کنیم
اعتراضات و اعتصابات دو خط موازی رسیدن به مقصد سرنگون ساختن رژیم آدمکش و غارتگر غرق در ولایت فقیه مطلقه کنونی است.
با تاکید بر آموزش سازماندهی و در سایه ی کار گروهی سازمان یافته می توانیم دیکتاوری اسلامی را هر جه زودتر به زانو درآوریم. این نیازمند خودباوری ماست.ما می توانیم و باید خود و فرزندانمان را از اسارت این رژیم آزاد کنیم .
زنده باد ایران زنده باد آزادی

برگرفته از خود رها گردان
تهران 1390/1/22

Advertisements
Posted in: اجتماعي