همراه شو هموطن وقت سازماندهی است

Posted on 14 آوریل 2011

0


سازماندهی یعنی راه حل چگونگی اتمام کار و تحلیل پیامدهای آن
وظیفه تک تک ما مردم ایران برای آینده بهتر سرنگونی این رژم جنایتکار دزدان است . کمتر کسی را می شناسم که با این جمله مخالقتی داشته باشد و پیامدهای برقراری این رژیم را در سرنوشت ما مردم و فرزندانمان را نداند ,مگر اینکه از منطق بدور بوده و یا از برقراری این وضعیت در پی کسب منافع شخصی باشد , حال پرسش اساسی و شاید صدها بار تکراری اینست که ما مردم ایران چگونه می توانیم این وظیفه را به سرانجام برسانیم جواب این پرسش اینست .اطلاع رسانی ,سازماندهی وعملیات , با کمی دقت به این سه گزینه در می یابیم که این گزینها در عمل در همه حال درهم تنیده شده اند برای مثال اطلاع رسانی خود شامل سازماندهی و عملیات می باشد یعنی باید برای اطلاع رسانی ,سازماندهی در اطلاع رسانی و عملیات برای اطلاع رسانی داشته باشیم پس نمی توان هیچ حرکتی را به سر انجام رساند که جدا از این سه گزینه باشد .حال با تحلیل حرکتهای این دوسال به این نتیجه می رسیم که ما در مرحله سازماندهی برای عملیات ضعف داریم یعنی ما اطلاع رسانی می کنیم و در کوچه و خیابان به عملیات هم می پردازیم اما چون به گزینه سازماندهی توجه نمی کنیم (حال به دلیل کمبود تجربه ,جوان بودن ,نداشتن رهبر و …….) پس به موفقیت که همان سرنگونی این رژیم است نمی رسیم . پس باید به این مهم یهنی سازماندهی توجه کنیم .
بعضی از دوستان و همراهان گرامی برای داشتن یک ساعت اعتصاب سراسری در روز کارگر 11 اردیبهشت دارند کوشش می کنند برای رسیدن به این خواسته باید از همین حالا به فکر سازماندهی باشیم تا بتوان این حرکت را به نظر این کمترین مهم و حیاتی است را با قدرت هر چه تمام تر به اجرا در آوریم تا بتوانیم از این حرکت بهترین نتیجه را کسب کنیم

زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1390/1/25

Advertisements
Posted in: اجتماعي