شرح با خودتان

Posted on 22 آوریل 2011

1


دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه

کی می تونه جز من تو دردما رو چاره کنه

Advertisements
Posted in: اجتماعي