جنگ سید خراسانی و شعیب صالح و ۳ راهکار برای امام زمان (عج )

Posted on 25 آوریل 2011

0


راهکار اول : امام زمان میتواند از سمت خود استعفا داده و از مواضع شعیب و سید خراسانی اعلام براعت نموده و تمامی داستانهای منتسب به خود را در طی قرنهای متمادی قویین تکذیب کند و با خیال راحت در همان مخفیگاه خود بماند

.

راهکار دوم : حداقل دو عدد سی دی مستند ظهور نزدیک است را به سید و شعیب داده ، گوشزد کند طبق برنامه جلو بروند و دست از حرکات هیجانی و تفرقه انگیز بردارند . ناسلامتی این ۲ تن قرار است از یاران ایشان باشند

.

راهکار سوم : بعد از چند صد سال ظهور کنند و برعلیه سید خراسانی و شعیب اعلام جهاد نمایند ، که البته راه سوم هم کم هزینه تر است و هم دعای خیر ملتی را به همراه دارد !

برگرفته از کافه نادری

Advertisements
Posted in: اجتماعي