حق با آقای خامنه ایست «سگ زرد، برادر شغال است»

Posted on 25 آوریل 2011

4


علی خامنه ای در طی سخنانی که برکناری و ابقای وزیر اطلاعات و بی اهمیت بودن این مسئله – به تعبیر و ادعای ایشان- محور آن بود، گفت «تا زمانی که زنده ام و مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت «حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره ای منحرف شود».

آرمان های ملت ایران آشکارتر از آنست که رهبر جمهوری اسلامی مدعی جلوگیری از انحراف آنها شده است. در واقع خود ایشان پرچمدار انحراف از آرمان های مردم است. یعنی همان آرمان هائی که مردم برای آن انقلاب کردند. یعنی جمع کردن بساط سلطنت و خودکامگی، آزادی و رفاه ملی همراه با استقلال ملی.

درباره رفاه ملی، آخرین نمونه را به نقل از سایت های خبری داخل کشور در همین شماره پیک نت عکسی را می بینید که مربوط به بیرون انداختن دو بیمار از بیمارستان است. ماه ها عقب افتادن حقوق کارگران بزرگترین و کوچکترین کارخانه های ایران که تقریبا هر روز خبرهای آن منتشر می شود نیز مکمل این عکس است. درباره آزادی هم کافی است نگاهی به شمار زندانیان سیاسی زندان ها و موقعیت مطبوعات و رسانه ها انداخته شود. ضمن آن که شمار زندانیان غیر سیاسی که عموما بدهکاران، معتادان، قاتلین، قربانیان فحشاء و… هستند نیز خود داستانی است بدون شرح از وضع اسف بار معیشت و کار و در آمد مردم. در این میان می ماند استقلال. اگر معنای استقلال تهدید دیگران و شاخ و شانه کشیدن های بیهوده و لوله کشی نفت و پول نفت به برخی کشورها به امید ترویج تشیع و سنگر سازی اتمی نباشد، می ماند موقعیت اقتصادی کشور که تعیین کننده استقلال است. کشوری که 67 میلیارد دلار واردات سالانه دارد و سرداران تاجر پیشه و تجار اسلام پیشه تا «پرده بکارت» را از چین و ژاپن وارد می کند، نمی تواند مستقل باشد. چنین کشوری اسیر و برده است و همین واردات، نوع و موقعیت سیاسی کشور را رقم می زند.

بنابراین، آقای خامنه ای می خواهد ذره ای از این فاجعه ای که بعد از بیش از دو دهه رهبری و 8 سال ریاست جمهوری برای کشور بوجود آورده، کوتاه نیآمده و آن را ادامه بدهد!

آقای خامنه ای در سخنرانی خود گفت، ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات موضوع چندان مهمی نبود، اما «دستگاه های تبلیغاتی دشمن» در مورد آن جنجال کردند.

شاید این یگانه سخن درست خامنه ای در سخنرانی اش بود. برای مردم کوچکترین تفاوتی نمی کند که اژه ای وزیر اطلاعات باشد و یا مصلحی، مشائی معاون احمدی نژاد باشد و یا رحیمی.

باز هم به اجبار باید متوسل شد به یکی از ضرب المثل های شیوا و گویای فارسی: «سگ زرد، برادر شغال است!»

Advertisements
Posted in: اجتماعي