به جای اصلاح خود موسوی و کروبی را زندانی کردند

Posted on 28 آوریل 2011

1


امیرارجمند: آنها که امروز کمر به حذف یکدیگر بسته اند

پیرامون کشاکش ها میان باندهای کودتای 22 خرداد، اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی که در خارج از کشور مقیم است، طی گفتگوی کوتاهی که در سایت «کلمه» انتشار یافت، گفت:

کسانی که دو سال پیش با کمک یکدیگر کودتای انتخاباتی کردند، امروز بر سر انحصار قدرت مطلقه و غیر پاسخگو به اختلاف رسیده اند. مقامات عالی کشور هشدارهای جدی و خیرخواهانه رهبران جنبش سبز و دیگر دلسوزان را نشنیدند و آنها را فتنه گر نامیدند.

تنها گناه رهبران جنبش سبز این بود که وضعیت امروز جامعه را بخوبی پیش بینی کرده بودند.

دو سال پیش وقتی آقای احمدی نژاد با اتکای به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و برخورداری از حمایت های غیر قانونی مقاماتی که وظیفه آنها تضمین حاکمیت قانون است و پشتیبانی بی دریغ برخی مداحان حرمت شکن قدرت را غصب کرد و مردم را خس و خاشاک نامید، همه این رفتارها را مباح و لازم به حفظ نظام می دانست، حالا چه شده است که گلایه می کند؟

آنها به این رفتارهای خود افتخار می کنند و آن را نشان از اقتدار خود می دانند. وقتی طرق دموکراتیک و حاکمیت قانون کنار گذاشته شود، فرآیند حذف رقیب به هر طریق و هر قیمت حد و مرزی نخواهد داشت. هر روز یک نفر و یک جریان خائن و فتنه گر می شود.

در کشوری که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از اطلاعات سری و محرمانه در جهت منافع گروهی خود و جنگ قدرت استفاده می کنند، امنیت ملی بی معنا می شود.

وقتی نیروهای امنیتی به جای پرداختن به کار اصلی خود، مسئول گذاشتن شنود و جمع کردن مدارک علیه یکدیگرند، معلوم است در چنین شرایطی باید وفادارترین نیروهای سیاسی و افراد به مردم و کشور در زندان ها به عنوان فتنه گر و اقدام علیه امنیت ملی تحت شکنجه باشند.

آقایان کروبی و موسوی چه گفتند و چه می خواستند که فتنه گر نامیده شدند؟

آنها گفتند که دولت آمار دروغ می دهد. منابع کشور بدون حساب و کتاب و بدون برنامه و نظارت خرج می شود. اقتصاد صدقه ای راه انداخته اند تا رای جمع کنند. مردم برای معاش خود با مشکل موجه هستند. از اسلام استفاده ابزاری می شود. اخلاق در سیاست و مذهب کنار گذاشته شده است. خرافات جانشین ارزشهای واقعی اسلام شده است. از اسلام، دین و امام زمان برای قدرت شخصی خود سوء استفاده می کنند. سپاه و بسیج باید فراجناحی بمانند و نباید بمانند حزب سیاسی عمل کنند. نباید وارد عرصه اقتصادی شوند و نباید مردم را سرکوب کنند. آنها از حاکمان می خواستند به مردم اعتماد کنند و خود را اصلاح کنند.

چون می دانستند آنها راست می گویند و از طرف دیگر جرات اصلاح خود و امور کشور را نداشتند، لجاجت کردند و آنها را زندانی کردند.

Advertisements
Posted in: اجتماعي