«آقا» فرمودند، کارگران بجای حقوق، بصیرت به خانه ببرند

Posted on 29 آوریل 2011

0


علی خامنه ای که در این روزها بر تعداد دیدارها و سخنرانی هایش افزوده، روز گذشته نیز به بهانه روز جهانی کارگر، با عده ای که بنام کارگر به پیشگاه وی برده بودند دیدار و برای آنها سخنرانی کرد.

آقای خامنه ای در این دیدار، کوچکترین اشاره ای به فریادهای اعتراضی و بی وقفه کارگران ایران که از عقب افتادن حقوق، اخراج و تعطیل کارخانه ها می نالند و دست به اعتراض و تحصن می زنند نکرد. آنها که به خدمت ایشان برده شده بودند نیز حقوق نگرفته و حقوق عقب افتاده و اخراجی کارخانه ها نبودند تا از وسط جمع بلند شده و خطاب به ایشان سخن بگویند. بنابراین، مانند همیشه خود به منبر رفت و راضی از منبر پائین آمد.

خامنه ای بجای همه حرف هائی که باید می زد و نزد، گفت:

دشمن به همراه ادامه تلاش های خود در عرصه های فرهنگی، امنیتی، سیاسی و دیگر عرصه ها، روی «اقتصاد» متمرکز شده است تا میان مردم با نظام و دولت شکاف ایجاد کند. باید با همه توان و با تکیه بر اخلاص، فهم و بصیرت به مبارزه و جهاد با دشمن شتافت.
در سال جهاد اقتصادی، کار را باید محکم، دقیق و درست انجام داد.
(با کدام حقوق و کدام کارخانه و کدام تولید؟)

باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد.

(ایشان نفرمود که جلوی واردات را که از پرده بکارت تا آفتابه ساخت چین را شامل شده باید گرفت و تولید داخلی را تقویت کرد، بلکه فرمود مطلوب و بادوام بسازد!
خامنه ای اضافه کرد:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می کند.

(در این بخش نیز کاسه کوزه ها بر سر مصرف کننده شکسته شد و نه آنها که چای و نیشکر، گندم و ذرت، پنبه و چغندر و خلاصه هرچه که تولید می شد نابود کردند و با پول نفت تاریخی ترین واردات به کشور را سازمان بدهند.

آقا در پایان همین دیدار، شمه ای هم درباره جنبش اعتراضی منطقه برای بازدیدکنندگان سخن گفت و بی آنکه اشاره به استبداد ستیزی این جنبش بکند، به الهام بخش بودن جمهوری اسلامی برای مردم منطقه کرد! و در پایان نیز «توفیق روزافزون ملت ایران» را نشانه صدق وعده های الهی دانستند.

نگاهی به فیلم حمله مردم برای گرفتن مرغ تعاونی که هنوز در صفحه اول پیک نت قابل دسترسی است بیاندازید تا میزان آن توفیق ادعائی ایشان مشخص شود!

برگرفته از پیک نت

Advertisements
Posted in: اجتماعي