احمدی نژاد می خواهد روحانیون را مرخص کند

Posted on 30 آوریل 2011

0


حجت الاسلام هوچی «احمدخاتمی»، که با بستن دخیل به بیت رهبری و بیت احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران شد، روز گذشته نماز جمعه تهران را خواند. سخنان او تهدید آشکار احمدی  نژاد بود که با توجه به وابستگی وی به دو بیت خامنه ای و احمد جنتی، این سخنان جدی تلقی شده است. او درعین حال، با تکرار حرف های خامنه ای، مدعی حکومت یکپارچه و انکار هر اختلافی در حاکمیت شد! (خبر نماز جمعه او را در همین شماره پیک نت می خوانید)

همزمان با نمازجمعه احمد خاتمی، یکی از سایت های سخنگوی احمدی نژاد، برای نخستین بار حاکمیت را تهدید کرد که دکتر (احمدی نژاد) غیر قابل پیش بینی است و ممکن است مردم را به حمایت از خویش فراخوانده و تیغ عدالت به روی اصولگرایان برکشد!(این مطلب را نیز در همین شماره پیک نت بصورت مستقل می خوانید)

در تداوم این بلبشوی سیاسی، حجت الاسلام رهبر کفن پوشان قم «ذوالنور» و از نزدیک ترین شاگردان مصباح یزدی  که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، جانشین نماینده خامنه ای در سپاه شد، روزگذشته سخنانی تهدید آمیز علیه احمدی نژاد گفت، که وقتی باطن آن شکافته شود، این سخنان نه انتقاد و تهدید، بلکه حمایت از خطی است که احمدی نژاد دنبال می کند. سخنان ذوالنور، که احمدی نژاد را طرفدار کنار زدن روحانیت از حاکمیت و مرخص کردن و فرستادن آنها به خانه هایشان معرفی کرد، بی شک در میان اکثریت مردم با استقبال روبروست. ( این سخنان را نیز درهمین شماره پیک نت بصورت مستقل می خوانید)

درهمین کشاکش، در مجلس اعلام شد که صندوق ذخیره ارزی کشور خالی است و  هرچکی که از محل آن کشیده شود بی اعتبار است. در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی که زیر فشار اخبار مربوط به به تورم 32 درصدی در جمهوری اسلامی و شکست اقتصادی قطعی دولت است، روز گذشته مدعی شد که این آمارهائی که اعلام می شود صحت ندارد.

«محمود بهمنی»گفت، تورم در پایان سال گذشته معادل 12.4 درصد بود و نرخ تورم فروردین ماه از 13.5 درصد تجاوز نخواهد کرد.

از تهران می گویند: تاریخ ایران چنین فقری را که اکنون درایران وجود دارد به خود ندیده، مگر درجریان جنگ دوم جهانی که می گویند مردم نان جیره بندی شده را خیس می کردند و می خوردند و کشمش و توت غذای توده مردم شده بود. ظاهرا جمهوری اسلامی می رود تا ایران را به دوران جنگ دوم جهانی و اشغال ایران بازگرداند: قلیلی مرفه و دست به جیب و اکثریتی گرسنه و جیب خالی.

برگرفته از پیک نو

Advertisements
Posted in: اجتماعي