درگیری خانواده های زندانیان و زندانیان با پاسداربندها در سالن ملاقات

Posted on 1 مه 2011

0


نابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورش پاسداربندها به خانواده های زندانیان بند 1 و مورد توهین واذیت و آزار قرار دادن آنها در حین ملاقات با عزیزانشان در این بند.روز شنبه 10 اردیبهشت ماه خانواده های زندانیان برای ملاقات با عزیزانشان که در بند 1 زندان گوهردشت کرج زندانی هستند مراجعه کردند.وقتی که به سالن ملاقات برای ملاقات با عزیزانشان مراجعه کردند در وسط سالن ملاقات با دیواری به ارتفاع 80 سانتی متر مواجه شدند که در یک طرف آن خانواده زندانیان که به مسافت 2 متر از دیوار فاصله دارند و در طرف دیگر زندانی که به مسافت 2 متر از دیوارقرار گرفته است و در مجموع فاصلۀ زندانی از خانواده اش در حدود 4 متر می باشد.از طرفی دیگر میان زندانیان و خانواده هایشان پاسداربندها قرار گرفته اند .علی مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج این شیوۀ جدید ملاقات را ملاقات حضوری نام گذاری کرده اند خانواده های زندانیان نسبت به این شیوه ملاقات اعتراض نمودند و با عبور از دیوار حائل تمامی اقدامات محدودیت کننده را بر هم زدند و عزیزانشان را در آغوش گرفتند که با یورش وحشیانۀ پاسداربندها مواجه شدند. پاسداربندها زندانیان و خانواده های آنها را مورد اهانت و بدفتاری قرار دادند و مانع ادامۀ ملاقات خانواده ها با عزیزانشان شدند. درگیری بین خانواده ها و پاسداربندها برای مدتی ادامه داشت.اقدامات سرکوبگرانه از زمان منصوب شدن علی مردانی رئیس جدید زندان گوهردشت کرج تشدید یافته است و از جمله اقدامات سرکوبگرانه این فرد، ایجاد محدودیتهای غیر انسانی برای زندانیان بی دفاع که گاها ماه ها از ملاقات محروم هستند ،کاهش زیاد جیره غذایی زندانیان ،انتقال زندانیان به شکنجه گاه و مورد شکنجه قرار دادن آنها ،ایجاد محدودیتهای درمانی برای زندانیان و موارد متعدد دیگر می باشد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

برگرفته از پارس دیلی نیوز

Advertisements
Posted in: اجتماعي