حمایت «جامعه وبلاگنویسان سبز» از فاز جدید حرکتهای دانشجویی و تقبیح سانسور خبری در برخی از رسانه ها

Posted on 5 مه 2011

0


جامعه ی وبلاگ نویسان سبز: پس از انتشار بیانیه ای منسوب به جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و حذف این بیانیه از ستون اخبار برخی رسانه های جنبش سبز، جامعه ی وبلاگنویسان سبز بر آن شد تا با اعلام حمایت از آغاز این فاز جدید از حرکات اعتراض آمیز دانشجویی و اعتراض نسبت به سانسور خبری، قدمی کوچک در راستای هم نوایی با این عزیزان دانشجو و مردم آزادیخواه ایران بردارد. از این رو، جامعه ی وبلاگنویسان سبز، از تمامی وبلاگنویسان عضو و یا غیر عضو که تمایل به اعتراض نسبت به سانسور خبری به هر نحو آن را دارند درخواست می کند که به پوشش اخبار دانشجویی و اللخصوص بیانیه ی اخیر منتشر شده از طرف جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که در آن به نوعی ذکر شده بود که اصل این حاکمیت دیگر اصلاح پذیر نیست و بدین سبب مورد سانسور برخی رسانه های اصیل وابسته به جنبش سبز قرار گرفت، بپردازند.

باشد که با این حرکت کوچک خود، عملا سانسور خبری توسط رسانه های بزرگتر و رسمی تر را تقبیح کرده و نشان دهیم که اگر این رسانه ها بخاطر برخی موارد سیاسی-اجتماعی دست به سانسور اخبار جامعه بزنند، ما نیز خود با امکانات حداقلی خودمان، در راستای “گسترش آگاهی ها” می کوشیم و ضمن درنظر گرفتن برخی از کارهای ارزشمند این خبرگزاری ها و قدردانی از آنها، قویا در صدد مبارزه با حرکت ناپسند اخیر ایشان بر می آییم.

همچنین جامعه ی وبلاگنویسان سبز، با اعلام اینکه سانسور خبری در هر زمینه و بدست هر گروه و رسانه ای، خلاف آزادی بیان و قوانین دموکراتیک است تاکید بر پایبندی بر اصول خبررسانی می کند و خاطرنشان می کند که سانسور، سانسور است و اگر جامعه ی ایرانی، آن را در صداوسیمای ضد ملی محکوم می کند، در دیگر رسانه ها نیز جایی برای آن نمی بیند. باشد که این حرکت دسته جمعی ما تمرینی برای ایجاد دموکراسی واقعی باشد و باعث شود که دیگر شاهد چنین اشتباهاتی از سوی منابع مهم خبری نباشیم.

خواست، خواست مردم است و این گروه های سیاسی نیستند که میباست سرنوشت و خواست مردم را تعیین کنند. به امید روزی که  دموکراسی حقیقی بر کشورمان ایران، حاکم شود.

جامعه ی وبلاگنویسان سبز– 14 اردیبهشت1390

انتشار متن فوق برای اعلام هم آوایی با جنبش دانشجویی و اعتراض نسبت به سانسور خبری توسط هر وبلاگنویس آزاد اندیشی، آزاد است.

همینطور متن بیانیه ی منتشر شده از طرف جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که به آن اشاره شد، به شرح زیر است:

با گذشت چند ماه از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، اکنون که عواقب اجرای مستبدانه این قانون کم و بیش خود را آشکار کرده است، نتیجه عملی اجرای این قانون را می توان در یک جمله: به گروگان گرفته شدن نان مردم به وسیله حکومت کودتا توصیف کرد.افزایش های تازه در قیمت ضروری ترین اقلام مصرفی مردم نشان می دهد که مبنای اجرای این قانون، نه تحقق تدریجی و برنامه ریزی شده اقتصاد مردمی، بلکه سیاست شوک درمانی است.حال با توجه به اینکه سیاست شوک درمانی و آزاد سازی سریع اقتصاد، نا کار آمدی خود را در تجربه تاریخی نشان داده است، سوال این است که چه عاملی غیر از خوی مستبدانه و به هیچ گرفتن مردم، می تواند اصرار حکومت کودتا به ادامه سیاست های موجود را توضیح دهد؟ البته کودتاچیان حاکم بر کشور می کوشند با توسل به شکست خورده ترین تئوری های اقتصاد نئو لیبرال، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را توجیه کنند. توجیه هایی از قبیل ضرورت واقعی کردن قیمت ها و رقابتی کردن اقتصاد با توسل به ساز و کار بازار آزاد.

اما گذشته از تناقضات حکومتی که از یک سو بر ضدیت با لیبرالیسم تاکید می کند و از سوی دیگر راست گرا ترین تئوری های اقتصاد لیبرال را عملی می نماید، کیست که نداند هدف از اجرای مستبدانه قانون هدفمند شدن یارانه ها صرفا تحمیل نتایج بحران اقتصادی بر توده مردم است. در نتیجه سیاست های اقتصادی کودتاچیان حاکم بر کشور، اکنون بحران سرتاسر اندام های جامعه را فراگرفته است و حکومت به جای چاره جویی برای حل این بحران ها، صرفا می کوشد نتایج بحران را بر دوش اقشار مختلف جامعه خاصه طبقه متوسط تحمیل نماید.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، از آنجا که نه مشروعیتی برای رژیم ظلم و جور عمومی حاکم بر کشور قائلیم و نه امیدی به اصلاح روند های موجود به وسیله ایشان داریم، به جای مورد خطاب قرار دادن حکومت، توده مردم ایران را مورد خطاب قرار می دهیم. ما از توده مردم ایران: کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، و دیگر اقشار تحت ستم جامعه می خواهیم که اجازه ندهند سیاست های ویرانگر اقتصادی حکومت فقر مضاعف را بر آنان تحمیل نماید. ما آگاه هستیم که فقر مضاعف امکان هر نوع کنشگری سیاسی را از مردم می گیرد و وجود یک توده فقیر و نا آگاه، ایدال کودتاچیان حاکم بر کشور برای ابدی کردن سلطه است.

ما خواهان وسیع ترین اتحاد میان طبقه متوسط جامعه ایران و اقشار زحمتکش جامعه از رهگذر پیوند افق آزادی خواهانه جنبش سبز با افق عدالت طلبانه جنبش های زحمتکشان جامعه خاصه جنبش کارگری هستیم.و برای تحقق این هدف به کنش خلاقانه شورای هماهنگی راه سبز امید نظر داریم.ما امید داریم که سومین سالگرد کودتای انتخاباتی سال 1388 یعنی 22 خرداد امسال، تبدیل به آوردگاه اتحاد جنبش سبز و جنبش زحمتکشان جامعه شود.

جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

سه شنبه 13 اردیبهشت

Advertisements
Posted in: اجتماعي