میلیون ها ایرانی در بهشت می مانند زیرا نمی تواند سیب گاز بزند

Posted on 9 مه 2011

0


میوه و تره بار استان تهران، یک مدیرعامل دارد که نامش «مهاجران» است. این مدیرعامل میوه دیروز یک مصاحبه نوبرانه در تهران کرد که خبرگزاری مهر آن را مخابره کرده است. آقای مهاجران دراین مصاحبه نوبرانه خبر داد که درحال حاضر دو نوع سیب هوائی در بازار است. یکی داخلی است و دومی خارجی اما هر دو هوائی اند.

قیمت هوائی اولی کیلویی 3 هزار و500 تومان است و قیمت دومی که از خارج وارد می شودکیلوئی  2 هزار و ۷۰۰ تومان.

ما فرض را می گیریم که 5 سیب متوسط و یا چهار سیب درشت می شود یک کیلو. دراینصورت یک عدد سیب هوائی اگر داخلی باشد و درشت می شود حدود هزار تومان و اگر متوسط باشد، دانه ای 700 تومان. به همین نسبت، هوائی خارجی می شود دانه ای 500 تومان و درشت آن حدود 700 تومان.

حالا تعیین کنید که چه کسی این سیب را گاز می زند، تا از بهشت فقرا بیرونش کنیم!

آقای مهاجران، درباره میوه های نوبرانه هم سخن گفت. یعنی گفت که هر کیلو توت فرنگی حدود 6 هزار و 500 تومان و قیمت هر کیلو گوجه سبز درختی 7 هزارتومان است.

در این میان، موز ورپریده که نوبرانه هم نیست در چهار فصل سال از افریقا وارد می شود، ناگهان هوائی شده و به رقابت با توت فرنگی و گوجه سبز و سیب درختی برخاسته و کیلوئی 800 تومان گران شده و رسیده به کیلوئی 2 هزار تومان.

به زبان ساده و مردم فهم، قیمت میوه رفت آنجا که دست چند 10 میلیون ایرانی به آن نرسد. از برکات نابودی باغ  و باغداری و نقدی شدن یارانه ها، یکی هم همین قیمت میوه است که رسما اعلام شد.

Advertisements
Posted in: اقتصادی