دادخواست 26 میلیونی با امضای 26 زندانی کودتا

Posted on 13 مه 2011

0


26 تن از زندانیان سياسی کودتای 22 خرداد که در میان آنها نام معروف ترین چهره های سیاسی، نماینده مجلس، وزیر، رهبران دانشجویان خط امام در دهه اول جمهوری اسلامی، رهبران جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به چشم می خورد ، علیه بازجویان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی شکایت کردند. متن این شکایت که خلاصه از آن را می خوانید، دراختیار هيات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و کمیسیون اصل 90 مجلس قرار گرفته است.

ما امضا کنندگان اين شکواييه بدين وسيله اعتراض شديد و شکايت خود را از ضابطينی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نيروی انتظامی مسووليت تعقيب و بازجويی از ما را بر عهده داشته و همچنين دادستان سابق تهران و ساير مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آيين دادرسی کيفری اين اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعليمات آنها بوده اعلام می کنيم .

همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ايم. بستن چشم متهمان رويه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات (۲۰۹) و سپاه پاسدارن (دو الف) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند. برخی از ما و بسياری ديگر از زندانيان حوادث پس از انتخابات ماه ها از ديدن هر محيطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ايم.

ما و اغلب زندانيان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ايم . عده زيادی ازما حتی در طول بازجويی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ايم و فقط اجازه داشتيم در حد ديدن برگه بازجويی چشم بند خود را جابه جا کنيم. ظاهرا برای چشم بند کاربردهايی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هويت بازجويان و ماموران و تحقير و عصبی کردن متهمان پيش بينی شده است. شگفت انگيز آنکه اين رويه حتی در محيط دادسرا هم معمول بوده و هست.
بازجويان از فحاشی و توهين به ما و خانواده و عزيزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکيک ترين و زننده ترين عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقير و تضعيف روحيه و تخريب مشاعر متهم استفاده می کردند. بازجويان پشت سر متهم نشسته و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند. برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از ديد متهم به او امکان می دهد با احساس امنيت از شناسايی، هر گونه خشونت فيزيکی و کلامی عليه متهم را به کار گيرد.

در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غير اخلاقی و غير انسانی انجام شده است. بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فيلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبوم های خانوادگی، ضبط اشيا و مدارک شخصی ساير اعضای خانواده متهم، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقريبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقير متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجويی قرار داده اند و درباره نزديکان و محارم وی پرسش های رکيک و غير اخلاقی مطرح کرده اند.

نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگيری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ويژه برای متهمان بيمار شيوه تشديد اين شکنجه ها بوده است. بازجويی های بسيار طولانی در نيمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شديد منجر به صدمه های شديد جسمی، تهديدات مکرر متهم حتی تهديد به تعرض جنسی و تهديد به دستگيری اعضای خانواده او و گاه دستگيری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعيت خانواده اش، جلوگيری از خواب متهم، عدم توجه به بيماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنجه زندانيان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان اين شکواييه اعمال شده است.

 بازجويان درباره مسايل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسايل شخصی فرزندان متهم تحقيقات وسيعی کرده و حتی گاه برای فريب متهم اقدام به جعل حقايق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غير اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده. در اين موارد بازجويان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود يا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجويان اعتراف کند.

در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجويی سفيد شده اند. در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماينده دادستان و ماموران امنيتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرينی (دادگاه نمايشی) برگزارشده و قاضی و نماينده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهيه شده توسط بازجويان برای تکميل سناريوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربين های تلويزيون بيان کند استماع و اصلاح کرده اند . در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند. همچنين نشانه های زيادی حاکی از آن است که متن احکام قضايی توسط بازجويان نوشته شده ی عينا بر گرفته از گردش کار بازجو (گردش کار در سيستم امنيتی ايران به نظريه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم درج می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هيچ تاثيری بر محتوای احکام از پيش تعيين شده نداشته است.

ما خواستار پی گيری قاطع شفاف و منصفانه اين شکواييه بوده و اعلام می داريم چنانچه يک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسيدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانيان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرايم و تخلفات روشمند را به دست آورد.

اسامی امضا کنندگان:

محسن امين زاده، محسن مير دامادی، بهمن احمدی امويی، عبدااله مومنی، ميلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسين خوربک، محمد داوری، امير خسرو دلير ثانی، کيوان صميمی، اسماعيل صحابه، محمد فريد طاهری قزوينی، فيض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قديانی، مجيد دری، ضيا نبوی، مهدی کريميان اقبال، محمد رضا مقيسه، علی مليحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زيد آبادی.

رونوشت :

–  رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

Advertisements
Posted in: اجتماعي