زایمان زود هنگام» امام زمان» آخرین حربه برای بقای نظام جمهوری اسلامی

Posted on 16 مه 2011

0


تلاش دولتی برای ظهور پیش از موعد امام زمان شیعیان و حواشی آن هدف سیاسی را دنبال می کند که با توجه به موضع نهادهای مذهبی و رسمی داخل نظام ، از شارلاتانیسم موجود بین سیاستمداران حاکم بر جمهوری اسلامی و پایانی برای حاکمیت مردم حکایت دارد ، هر چند که شکست آن نیز آخرین تیر ترکش نظام برای ادامه حاکمیت را از دستش خواهد گرفت . به زعم تئوریسینها و کارگردانان «ظهور پیش از موعد» ، بحران مشروعیت مردمی برای خامنه ای از وی چهره ای جنایتکار و حامی سرکوب مردم ارائه داده و تنها با ابزاری چون انتصاب سید خراسانی و تقدس برای او قابل جبران بوده تا به زور هم که شده وجهه ی این رهبر تحمیلی را که خصوصا در 2 سال اخیر تماما تخریب شده باز سازی کند. بی اعتمادی کامل مردم به حکومت دینی و سلب مشروعیت تمام و کمال از نظام جمهوری اسلامی از یک طرف و همچنین شکست تمام برنامه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی خصوصا بحران و پس لرزه های طرح هدفمندی یارانه ها و مهم تر از آن اختلافات داخلی ، نظام جمهوری اسلامی را چنان در منگنه قرار داده که راهی جز رو کردن آخرین آس خود وبرگزاری «مراسم معارفه امام زمان» ندارد.دو پدیده احیای مجدد افتخارات ملی و تقویت افکار ناسیونالیست ایرانی و تبلیغ برای ظهور قریب الوقوع امام زمان مهمترین برنامه و تئوری نجات رژیم از سقوط حتمی است که امروزه بر فضای سیاسی کشور حاکم است ، که اولی به دایره برنامه های سران پشت پرده رژیم راه نیافت و ارائه دهندگان آن نه تنها موفقیتی در عملی کردن آن نیافتند بلکه با توجه به ویژگیهای ناسازگار آن با باورهای اسلامی در حوزه های علمیه ، مورد توبیخ و تنبیه نیز قرار گرفتند و عمده ترین واکنشها بر علیه آنرا می توان در فشارهای همه جانبه سران حکومت بر اسفندیار رحیم مشایی مشاهده کرد.اما در پروژه دوم که موج آن با انتشار اخباری که از زمان تولید سی دی «ظهور نزدیک است» آغاز شد ، چنان التهابی در جامعه ایران به راه انداخت که گویی امام زمان شیعیان عنقریب از آستین و یا زیر عبای خامنه ای بیرون خواهد آمد .آنچه واضح است اینکه مخاطب سی دی قطعا عموم مردم نبوده بلکه بخشی از معتقدین به اسلام سیاسی است که در لباس طرفداران نظام ، بسیج و سپاه با امکاناتی نامحدود توان هر اقدامی را برای اجرای برنامه های خود داشته و وقتی برای حراست از ولی فقیه خود دست به هر جنایتی می زنند ، برای حفظ حکومت امام زمان خود دنیا را به آتش خواهند کشید، گروههایی از مخاطبین که در خامنه ای تقدسی را دیده و با ایجاد این شبهه همه را تشویق و یا مجبور به شناخت امام آخرالزمان خواهند کرد. هر چند نباید فراموش کرد که تابوی امام زمان در بین عوام هم هنوز شکسته نشده و معتقدین و طرفداران زیادی در بین آنها داردکه این خود نقطه قوت این پروژه و خطری برای یک کودتای مذهبی در داخل کشور می باشد.نکته مهم این که یک حجتیه نو در جمهوری اسلامی روی کار آمده که از پایان سلطه روحانیون بر کشور شدیدا نگران بوده و کاملا به آغاز زنگ خاتمه سلطه دین بر مردم آگاه است. تفکرو بخشی از حجتیه نو که در 20 سال گذشته با تغییر ماهیت ایدئولوژیک وارد صحنه سیاسی شده و از آن زمان پروژه مهدویت رشد کرده و امروز از سوی نمایندگانی چون خزعلی و جنتی در دستگاه رژیم هدایت می شود ، دستگاهی که احمدی نژاد مجری فرامین آن و بخشی از آن است.بحران ظهور پیوسته در پی بحرانهای اجتماعی برای جامعه شیعه وجود داشته و اکنون نیز در پی بحران نابودبی نظام جمهوری اسلامی بار دیگر سر و کله اش پیدا شده ،به عبارتی برنامه ریزان «تئوری ظهور قبل از موعد» به این نتیجه رسیده اند که اگر «مهدی» توانسته یکبار در قرن سوم هجری اسلام شیعه را نجات دهد پس امروز هم ابزاری کارآمد برای نجات حکومت مذهبی خواهد بود و همانگونه که بعد از آن نیز در دوره صفویه شاه اسماعیل صفوی را امام زمان عصر خود جا زد ، خامنه ای هم می تواند امروز چنین نقشی را ایفا کند.بنابراین باید توجه داشت که «نقش مهدی» در بازی های سیاسی امروز تنها برای نجات جمهوری اسلامی تعریف شده و پس از ایفای نقش به راحتی انکار و به تاریخ سپرده خواهد شد تا در یک مقطع دیگر از صندوقچه حکومتی در آینده بیرون آمده و به داد گروهی دیگر از حاکمین برسد و آنان را از یک سقوط نجات دهد . تبلیغ ظهور مهدی مدتهاست که برنامه دولت است به طوری که احمدی نژاد چنین عنوان کرده که : «حضرت مهدی در سیاستهای روزمره ایران نقش مهمی را ایفا می کند» و به همین منظور گفته می شود حتی یک صندلی خالی در جلسات هیات دولت گذاشته می شده که جای جلوس امام زمان است ، دولتی که با حضور امام زمانش هم تا بیخ گلو در منجلاب دروغ و بی تدبیری فرو رفته و برخی در کوچه و بازار به سخره تورم و گرانی را تقصیر امام زمان می اندازند.این توهمات تا جایی پیش می رود که آمریکا متهم به جلوگیری از ظهور امام زمان می شود و «مدیریت ظهور» به طور غیر رسمی به یکی از برنامه های دولت در آمده است که بخش قابل توجهی از بودجه غیر علنی دولت را به خود اختصاص داده است.از طرفی در کنار تمام تبلیغات دولتی ، حجت الاسلام پناهیان یکی از سر سپردگان تبلیغ ولایت فقیه و مامور انتصاب نقش آن به خامنه ای ، چندی پیش گفته بود که خیلی سخت بتوان ثابت کرد که خامنه ای همان امام زمان نیست و علائم همان سیاستی است که عنقریب ایران را به سوی یک جنگ مذهبی پیش خواهد برد.

نوشته :بهزاد جوادیان

Advertisements
Posted in: اجتماعي