وضع فعلی راضی کننده نیست!(وضع فعلی راضی کننده نیست!)

Posted on 18 مه 2011

0


دستور علی خامنه ای، یک نشست راهبردی برای وضع آشفته اقتصادی کشور تشکیل شد. نشستی که نمی تواند صرفا به بحران اقتصادی بپردازد، بلکه ناچار است به بحران سیاسی نیز بپردازد زیرا این دو در پیوند با هم فاجعه کنونی در کشور را شکل داده اند.

نام این نشست را که در آن شماری کارشناس حضور داشتند گذاشته اند «اندیشه های راهبردی در ج. اسلامی» و اجلاس آن صبح روز گذشته با حضور خود خامنه ای تشکیل شد. علی خامنه ای در آغاز این نشست یک سخنرانی باصطلاح راهبردی کرد. یگانه نکته خبری این سخنرانی مشروح و پر از صفات و حاشیه پردازی و کلی گوئی، این جمله در ارتباط با فقر و فلاکت حاکم بر کشور بود که به بهانه ضرورت رفتن به سوی عدالت بیان شد: «وضع فعلی، مطلقا راضی کننده نیست!»

خامنه ای در ادامه این جمله گفت:

«در سه دهه اخیر در موارد زیادی، در باب عدالت بصورت آزمون و خطا عمل کرده‌ایم. از این پس باید براساس تعاریف و روش‌های متقن حرکت کنیم. این حرکت پرشتاب، نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است.»

ترجمه سخنان خامنه ای را، مطابق معمول و تجربه، باید از زبان و اقدام نزدیک ترین کارگزاران حکومتی نزدیک به وی پیدا کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی از معاونان سابق وزارت اطلاعات در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و  نخستین وزیر کشور دولت احمدی نژاد که احمدی نژاد او را از کابینه کنار گذاشت و خامنه ای او را رئیس کل بازرسی کرد، همزمان با همایشی که خامنه ای در آن سخنرانی کرد، مصاحبه کرده و گفت:

نظارت برآمارهای دولتی ضرورت پیدا کرده است. حدود ۱۰ موضوع مهم آماری مثل نرخ تورم، بیکاری، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد در دستور کار گذاشته‌ شده است تا این آمارها مستقل از نهادهای اعلام کننده به عنوان نظارت بر اعلام آمار مورد بررسی قرار گیرد.

پرخاش میرحسین موسوی به احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی – انتخاباتی و مخاطب قرار دادن مردم و این بیان که «خطاب من به مردم است. ایشان (احمدی نژاد) دروغ می گوید. این آمارهائی که اینجا به شما نشان میدهد عکس مار است، خود مار نیست!» امروز به زمزمه ای در مرکزی ترین ستاد حاکمیت تبدیل شده است! آن سخن میرحسین موسوی را یکبار دیگر در همین شماره پیک نت بشنوید.

Advertisements
Posted in: اجتماعي