اندر فضیلت اختراعات اسلامی

Posted on 21 مه 2011

0


  در خبر بود که دکتر مستر پرزیدنت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری «جمهوری کهریزکی اسلامی» در کاخ ریاست جمهوری «جن» احضار میکند. بنابراین بهتر است، نام دولت «مهر ورز» دهم را «دولت جن گیر دکتر محمود احمدی نژاد» بگذاریم؛ شاید با این نام «فرجی» در بخت دولت دهم ایجاد شود؛ که گفته اند از این ستون، به آن ستون «فرج» است!

گمان کنم «دولت جن گیر دهم» میخواهد با کمک «اجنه» به علم مدیریت جهانی دست یابد و زیر آب «نهاد رهبری» را بزند. خبرهای تائید نشده حاکی است که سیاست «ممه و لولو»ی پرزیدنت هم برای «رد گم کردن» بوده و در راستای همین «اختراعات و ابداعات» شایان «اجاره نشین» فعلی کاخ ریاست جمهوری!

اما موضوع مدیریت جهانی و جن و بسم الله و این حرفها در کاخ ریاست جمهوری، و در نهایت زدن زیر آب «نهاد رهبری» از آن کلکهای ناب احمدی نژادی است که به جن بو داده و جن گیر و روضه خوان سرقبرآقا و رمال و طالع بین و فالگیر و فال بین گفته است «زکی» و دخیل بسته است به همه ی ابزار و ادوات جن گیری که بتواند شر نامبارک «نهاد رهبری» را از سر دولت امام زمانی جن گیر دهم باز کند، و خود بر اریکه ی قدرت تام و تمام الهی تکیه زند!

هیئت دولت «جن گیر» دهم هم، برای جلوگیری از چشم زخم ِ اهالی بیت رهبری، چاره ای جز این ندیده که از یکسو به «اجنه»  دخیل بندد و از سوی دیگر «فرت و فرت» عریضه پشت عریضه، خدمت امام غایب ِ حاضر در چاه جمکران سرازیر کند؛ همان چاه جمکرانی که تازگیها به آسانسور [که از «اختراعات» ناب اسلامی است] مجهز شده است.

باز در خبرها آمده بود که مستر اسامه بن لادن «شهید کفر جهانی» در مقر فرماندهی اش در منطقه ی ممنوعه ی نظامی کشور دوست و برادر پاکستان، از بیکاری فیلم «پورنو» تماشا میکرد. تازه ویلای چند خوابه اش را در ناف امریکای جهانخوار برای تولید و تکثیر فیلمهای پورنوگرافیک، به «از ما بهتران» اجاره میداد.

به گمانم «شهید» بن لادن تا زنده بود [که دیگر نیست] داشت سفت و سخت برای راه یافتن به «بهشت برین» تمرین میکرد. آخر ترتیب آن همه حوری ناز و نازنین را دادن، کلی تمرین لازم دارد، وگرنه حوصله ی حوریان بهشتی از تکرار مکررات سرمیرود و قهر میکنند و اسامه جان و دیگر شهدای اسلامی را با اهالی «غلمان» تنها میگذارند، که میتواند نتایج نامیمونی برای اهالی «مذکر» بهشت داشته باشد!

راستش اگر این امریکای جهانخوار امپریالیست عمری برای اسامه بن لادن نازنین باقی میگذاشت، طفلک میتوانست ادعا کند که «صنعت پورنوگرافیک» هم اساسا از تولیدات اسلامی است و اولین مجله ی «پلی بوی» را هم در حل المسائلها و کتابهای سنت و حدیث آقایونا میتوان و باید یافت؛ و این ادعای غرب که این صنعت «پردرآمد» از تولیدات غرب جهانخوار است، کذب محض و یک دروغ ننگین تاریخی امپریالیستی است و در راستای زدن زیر آب «فرهنگ اسلامی»!

ظاهرا این صنعت پر درآمد، ازهمان دوران جنگهای صلیبی به غرب جهانخوار راه یافته است؛ والا غربیهای بی بخار را چه به این غلطها که از حوری و غلمان و شیر و عسل و باغهای پر زرق و برق خوشگذرانی چیزی بفهمند و «چیز» تولید کنند و پول درآورند.

اما در خبر دیگری آمده است که امام جمعه ی اردبیل، در مراسم سیاسی/عبادی نماز جمعه، نطقیده است که اینترنت «هم» از تولیدات و اختراعات اسلامی است و مسلمانان وقتی نیت میکنند، یعنی دارند با خدا «چت» میکنند و کاننت میشود؛ بعد هم اگر «اتفاق غیرمترقبه ای» سر نماز افتاد، که نباید بیافتد [صدای مشکوک و بعضی چیزهای مشکوک دیگر] نمازگزار محترم «دیسکانت» میشود و از لیست خارج، و باید بدود و برود و دوباره از اول خودش را «ری استارت» کند، تا نمازش «او.کی.» بخورد.

 حالا دوستان، با ابتکارات «جن گیری» آقای مستر دکتر پرزیدنت محمود احمدی نژاد موافقید، یا با «تولیدات» تروریستی/پورنوگرافیک اسامه بن لادن شهید؛ یا با سیاست «ری استارت» امام جمعه ی اردبیل؛ با این پرانتز که همه ی این «ادوات» از اختراعات ناب اسلامی است؟!

  من که با هر سه تاش موافقم!

نویسنده نادره افشاری

Advertisements
Posted in: اجتماعي