از هر طرف که به قضیه نگاه کنیم سرنگون کردن این نظام از اصلاح کردن آن کم هزینه تر است

Posted on 3 ژوئن 2011

0


براستی ۲۰ سال هزینه و وقت برای اصلاح نظامی که در مدت سی و دو سال از عمر نکبت بار خود ، دستانش به صد ها جنایت علیه بشریت آلوده است کافی نیست ؟ حکومتی که اگر فقط و فقط در یکی از جنایات کشتار ۶۷ ، قتلهای زنجیره ای ، کوی دانشگاه ، قتلهای برون مرزی ، تجاوز در زندانها ، قتل و عام معترضين در خیابانها ، فسادهای گسترده مالی ، در یک دادگاه صالحه محاکمه شود باید انحطاط آن از صدر تا ذیل اعلام شود .
.
در این ۲۰ سالی که ما در مرگ مغزی بسر میبردیم و هوس اصلاح نظامی را در سر می پروراندیم که خودش بارها نشان داده که نه تنها اصلاح پذیر نیست ، بلکه روز به روز حلقه ی جنایت و رعب و وحشت را تنگتر میکند ، بیش از ۲۰ کشور به آزادی ، دموکراسی و مردم سالاری رسیدند !!
.
در جایی که فقط خود سوزی یک جوان جرقه انقلاب عظیمی را میزند و نظام جابر را سرنگون میکند ، شوراهای اپوسیزیون نمای ما بیانیه میدهند و از دوران امامی میگویند که در زندانهایش برای اعتراف گرفتن از یک متهم ، به زنش در جلو چشم بیش از ۴۰ نفر تجاوز شده است ! بدون شک اگر مماشات و سهل انگاری ما نبود هیچ شورایی به خود جرات نمیداد که بعد از ۲ سال تجاوز و قتل و زندان ، در بیانیه هایش از دوران امام بگوید و یا در نامه هایش از خامنه ای جنایتکار طلب بخشش نماید .
.
یک بار برای همیشه باید باور کنیم جای مرده در قبرستان است ، آیا بوی لاشه گندیده ی نظام دستاربندان را حس نمیکنید ؟ این مرده را دم عیسی هم روح نخواهد بخشید . تا بیش از این فضا را آلوده نکرده باید دفن شود .
.
بیش از چند ماه است که میشنویم چرا مصر و تونس توانستند اما ما نه ؟ ما که بنیانگزار جنبشهای نوین خاور میانه بوده ایم همچنان در حال درجا زدنییم ؟ دلیلش بسیار ساده است ، آنها به مانند ما  اپوسیزیون هایی نداشتند که هنوز بعد از گذشت ۲ سال نه در سایتهایشان و نه در تلویزیون هایشان نامی از شعارهای واقعی مردم در کوچه و خیابان را نبردند که هیچ ، بلکه شعار مردم را به میل خود تغییر هم بدهند ، نداشته اند .
.
دوستان ، عزیزان ، هموطنان . زیاد دور نیست رسیدن به آن مرحله که وقتی آیندگان تاریخ پر از محنت ما را مرور کنند ، بر مماشات و تعلل ما با دشمن خانگی لعنت نفرستند . چه بخواهند و نخواهند ، به دست ما یا بدست غیرتمندان بعد ما این نظام  سرنگون خواهد شد ، اما روسیاهی برای نظامی میماند که شهروندانش را میکشت و مردمی که کنار دست ظلم نشسته بودند و لب خاموش داشتند !
.
باور کنیم سرنگون کردن این نظام به همانقدر که اصلاح آن سخت است ، ساده است . فقط باید بخواهیم ، اگر بخواهیم اگر …
برگرفته از کافه نادری
Advertisements
Posted in: اجتماعي