با قطع صدور نفت میلیون ها ایرانی از گرسنگی خواهند مرد

Posted on 3 اوت 2011

0


7 هزار قلم کالا به ایران وارد می شود

این آمار از سخنرانی های دو نماینده مجلس، یعنی احمد توکلی و اسلان فتحی پور بیرون کشیده است. اگر جلوی صدور و یا استخراج نفت ایران با بمباران چاه های نفتی و یا تحریم نفت ایران گرفته شود، مردم ایران از گرسنگی نخواهند مرد؟

اسرائیل در 40 سال گذشته متهم به نابودی کشاورزی در منطقه خاورمیانه و حتی افریقا بوده تا در کنار امریکا که گندم و ذرت و… صادر می کند، خود صادر کننده محصولات کشاورزی شود که مبتکر پرورش آنهاست و در زمان شاه نیز در دست قزوین همین نوع پرورش محصولات کشاورزی را آغاز کرد.

حال نباید با خواندن آمار زیر از خود سئوال کرد که خدمت به اسرائیل زیر شعار مرگ بر اسرائیل بهتر از این ممکن بود؟

«واردات غلات از 4 میلیون و 473 هزار تن به 6 میلیون و 263 هزار تن رسیده است.

واردات گندم خوراک انسان نیز از 105 هزار تن در سال 84 به 764 هزار تن در سال 89 افزایش 7 برابری یافته است.

در سال 88 واردات بی‌حساب گندم باعث شد مقدار زیادی از این گندم‌ها کپک‌زده و قارچی شود که خوراک دام شد که از نظر بهداشتی تفاوتی ندارد آلودگی به صورت مستقیم به انسان انتقال یابد یا غیر‌مستقیم.

ضریب خودکفایی ما در تولید روغن نباتی در سال 84، 17 درصد بود که در سال 89 به 10 درصد کاهش یافته است، ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال 84، 35 درصد بوده که در سال 89 به 75 درصد افزایش یافته است.

کل واردات میوه از 575 هزار تن در سال 84 به یک میلیون تن در سال 89 افزایش یافته و واردات مرکبات از 53 هزار تن به 270 هزار تن افزایش داشته است.

«ارسلان فتحی‌‌پور» سال گذشته حدود ۱.۹ میلیارد دلار برنج و ذرت دامی به صورت رسمی وارد کشور شده است.

بیش از ۷ هزار قلم کالا وارد کشور می شود.

پارسال ۴۰۰ میلیون دلار موز وارد کشور شد و واردات پرتغال در کشوری که می‌تواند قطب تولیدکننده پرتغال باشد، با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۰ میلیون دلار و واردات چای در کشوری که شمال آن می‌تواند بخش عمده‌ای چای منطقه‌ را تامین کند، با ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۱۱۶ میلیون دلار بوده است.

در سال جاری بالغ بر ۸ میلیون تن کالا وارد شده و در سه ماهه اخیر حدود ۲ میلیون تن محصول با ارزش یک میلیارد دلار به کشور وارد شده، یعنی ۸ درصد ارزش واردات کل کشور در سال ۹۰ مختص محصولات نباتی بوده است.

عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع میوه است،  در ۳ ماهه اول سال ۲۷۹ میلیون دلار ذرت دامی، ۲۳۲ میلیون دلار برنج، ۱۷۵ میلیون دلار دانه سویا، ۱۰۹ میلیون دلار موز، ۴۸ میلیون دلار پرتغال، ۴۶ میلیون دلار چای و ۲۱ میلیون دلار سیب وارد کشور شده است. »

Advertisements
Posted in: اجتماعي