دیوار الله و اکبر

Posted on 16 اوت 2011

0


در حیاط زندان اوین دیواری هست که پای آن جوانان میهن را تیرباران می کنند مزدوران اهرمن این دیوار را *دیوار الله و اکبر* می خوانند

در دل کوهی در قعر زمین .

ناله ها و میله های آهنین بوی درد و بوی آه .

لحظه های تیرباران نگاه دار،شلاق،سرب آتشین

های های گریه یک مرد

سلول نم گرفته و سرد چهره جوانی بر در .

آه از این غنچه های پرپر ناگاه می رسد از دور

صدای چکمه مزدور فحش ناموس،لگد،زور،

صدای تازیانه بر تن نور جوان دعوت است به مهمانی .

به مهمانی قاتلان آزادی

بردند او را آنشب بی خبر .

پای دیوار الله و اکبر .

برگرفته از afsane-mirpanah

تقدیم به همه مبارزان راه آزادی

زنده باد آیران زنده باد آزدی

Advertisements
Posted in: اجتماعي