فراخوان مردم شهر اصفهان در اعتراض به ادامه خشکی زاینده رود در روز شنبه ۱۹ شهریور ماه 1390

Posted on 10 سپتامبر 2011

0


صفحه فیس بوکی ۲۵ بهمن  همزمان با اوج گیری اعتراضات مردم غیور آذربایجان به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و خشک شدن این دریاچه، که یکی از منابع ملی سرزمین مادریمان است همگام  با اعتراضات شنبه مردم تبریز،  فراخوانی اعتراضی را در حمایت از زاینده رود و وضعیت اسفبار زیست محیطی این رودخانه صادر و از هموطنان اصفهانی خواست تا همگام با مردم اذربایجان، خشم خود را از بی کفایتی مدیران اصفهان ابراز کنند.

به گزارش رهسا نیوز متن این بیانیه چنین است:

زمان زیادی از بسته شدن آب زاینده رود به روی مردم شهر اصفهان می گذرد، بسته شدن آب زاینده رود نه تنها باعث خشک شدن بستر این رود در مرکز شهر اصفهان شده است بلکه ضربه های جبران ناپذیری به پل های تاریخی این شهر وارد آورده است.

سوء مدیریت و بی توجهی مسئولین استان و شهر اصفهان باعث شده که شهری که زمانی مایه افتخار و سربلندی مردم ایران زمین بوده حال در سوگ میراث فرهنگی خود بنشیند. خشک شدن مکرر و طولانی مدت بستر زاینده رود، ترک برداشتن سقف جانبی سی و سه پل، تخریب تدریجی خیابان چهارباغ عباسی توسط تونل های مترو و بلا استفاده شدن ایوان عالی قاپو تنها مثال هایی هستند از بی تدبیری و بی توجهی مسئولان شهر اصفهان به تاریخ و فرهنگ ایران زمین.

در روزهایی که هم وطنان آذری مان در ارومیه و تبریز به خشک شدن دریاچه ارومیه، میراث ملی تمام ایرانیان معترض هستند ما شهروندان اصفهان نیز در اعتراض به ادامه خشکی زنده رودمان و وضعیت بحرانی دیگر آثار تاریخی نصف جهان ایران در روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ سیاه می پوشیم و با لباس سیاه از خانه خارج می شویم.

سیاه پوشیدن شهروندان اصفهان در این روز درخواستی است به پایان بی توجهی مسئولان اصفهان به خشک شدن زاینده رود و تخریب آثار تاریخی این شهر، به امید آن که اصفهان در آینده دور نیز نصف جهان نامیده شود.

لازم به ذکر است این حرکت نمادین شروعیست بر حرکت اعتراضی مردم اصفهان نسبت به وضعیت کنونی زاینده رود و میراث فرهنگی و ملی این شهر.

Advertisements
Posted in: اجتماعي