من با چشم خویشتن دیدم که دیش هایم را می برند

Posted on 14 سپتامبر 2011

0


امروز حدود ساعت 11 صبح در کرج ریختند و دیشهای محله ما را به اندازه 2 تا کامیون جمع کردند و بردند این جمله ای بود که یکی از دوستان من تلفنی به من گفت و تعریف کرد که روی بام آپارتمان آنها حدود 15 تا دیش بوده اول یکی از همسایهای آنها امده و خبر داده که نیروی انتظامی با بسیج داره دیشهای محله رو جمع می کنند و این دوست ما رفته که دیشها رو جمع کنه که نیرو انتظامی در طی یک عملیات کماندویی کاملا موفقیت آمیز از دیوار خانه این دوست ما بالا رفته وجلوی چشم این طفلک دیشهایش را برده اند و می خواستند این دوست ما را هم ببرند که خوشبختانه شانس آورده نبردنش کاری هم ندارم که این رژیم قبلا از این کارها کرده و بعد از این هم هر روز بدتر از این می کنه و اینکارخو این رژیم رو بیشتر تخریب می کنه تا ما مردم رو بترسونه اما مخلص کلام اینکه تا کی ما باید این خفت و خواری را تحمل کنیم تا کی باید به حرف یک عده دزد وجنایت کار تن دهیم …… می دونم شاید این نوشته و صدها نوشته مثل این رو همیشه و همه جا خوانده باشیم و یا شنیده باشیم ولی دوست ,هموطن ای انسان این زندگی نیست که من و شما داریم ……باید برای زندگی بهتر تلاش کنیم ,یاید از این انتظار دست برداریم باید حرکت کنیم ,بزرگواران همین حالا ما از پدران و مادرهایمان می پرسیم که شما که می گویید زمان رژیم قبلی بهتر زندگی می کردید چرا ریختید داخل خیابان و انها هیچ جوابی ندارند بما بدهند و یا با انصافهایشان می گویند از روی حماقت چرا باید به هر دلیلی نادرستی من و شما به این ذلت و خفت تن دهیم و با فرض اینکه زنده ماندیم و این رژیم فرزندانمان را بر دار نکشید و فردا روزی فرزندانمان از ما همین سئوال را کنند سر تکان دهیم بگوییم از روی حماقت و….. بیاییم یکبار برای همیشه به خودمان ثابت کنیم که می توانیم بهتر و زیبا تر زندگی کنیم ,انسانیت زیبا است محبت زیبا تر و حق من و شما و فرزندان زندگی زیبا و سر شار از شیرینی و شادی ایست نه این فلاکتی که این رژیم غرق در ولایت مطلقه فقیه سراسر دروغ و جنایت برای من و شما به وجود آورده است نمی دانیم شاید من اشتباه می کنم شاید من قوه تشخیص سیر از گرسنه ,دارا از ندار ….. ویا خوشبختی از بدبختی را نداشته باشم اما خود شما خواننده بزرگور کلاهت قاضی کن و ببین ایا ما در این مملکت زندگی می کنیم یا همچون ……….. تا بعد

زنده باد ایران زنده باد آزدی

تهران 23/6/1390

Advertisements
Posted in: اجتماعي