خواهرم تنهاست بزن…

Posted on 15 سپتامبر 2011

0


سمیه توحید لو شلاق خورد … بی گناه … هاله سحابی را کشتند … بی گناه … به ترانه موسوی تجاوز شد و به قتل رسید … بی گناه … ندا غرق خون شد … بی گناه … و … و …. و … ای قاتل ! بیا مرا هم بزن … بزن که خواهرم تنهاست / بزن پرونده مختومه

Advertisements
Posted in: اجتماعي