کار خوب دانشجویان پیرو خط رهبری! کاش یکی دو نفر انگلیسی هم کشته شوند!

Posted on 30 نوامبر 2011

0


1- خیلی خوشحالم که سفارت بریتانیا در تهران اشغال شده. حتی آرزو می کنم که خدا کند حداقل یک نفر بریتانیایی هم کشته شود! کم نکشیده ایم از دست این بریتانیای کبیر با نام استعاری «استعمار پیر». حالا که قرار است سرگذشت ایران از حلقوم فسیل های ماقبل تاریخ روایت شود همان بهتر که رقیب هم صفت «پیر» داشته باشد بدنبال استعمار بمعنای آبادانی.

2- «شترگاوپلنگ» و «سگ صاحبش را نمی شناسد» را که می دانید دو بهترین توصیف های نمادینم بوده در اینجا برای جمهوری اسلامی را پس می گیرم. زیرا که دیگر همین دو توصیف هم قادر به بازتاب وضعیت قاراشمیش امروز این موجود ناقص الخلقۀ خطرناک نه انقلاب نه حکومت و نه هیچ چیزدیگر نیست. هر کی هرکی و «هرج و مرج در اوج» جدیدترین وضعیتی است که حاکمان درماندۀ جمهوری اسلامی نمایش می دهند. و مگر ما چه می خواهیم غیر از این تا فروپاشی این حکومت کوتولۀ تاریخ در کشورمان.

3-علی لاریجانی و جبهۀ متحد اصولگرایان با تند کردن فضای مجلس و تصویب سریع کاهش رابطه با انگلیس در رؤیای آچمز کردن جبهۀ پایداری مصباحیه بودند. جبهۀ متحد اما امروز روی دست مجلس بلند شد و سفارت بریتانیا را اشغال کرد. احمدی نژاد و دولت در همان سراشیبی شروع شده از سفر نیویورک در حال سقوط هستند و توانی برای واکنش مناسب ندارند و پیدا نمی کنند. آنان با ضربه ای که ازفساد مالی 3 میلیارد دلاری خورده اند بیش از همیشه گیجند و با اینکه رییس دولت تا برکناری مشایی از دو تا از مهمترین سمت های کنترل بر اقتصاد و فرهنگ پیش رفته ولی هنوز هم بسیار عقب تر از قافله است و هر هفته مثل یک موش ترسو در دفاتر برادران لاریجانی حاضر می شود و مسخرگی می کند و «من آنم که رستم بود پهلوان» تحویل بهت هوادارانش می دهد.

4- خامنه ای فرصت گیر آورده و بمناسبت های تصادفی این روزها مثل هفتۀ بسیج و روز نیروی دریایی در حال وررفتن با حوزۀ نظامی است تا بلکه یک شاخ و شانۀ موقتی هم شده بکشد بسوی غرب. او صحنۀ نزاع داخلی را باخته است و از متن تأثیر گذاری خارج شده است.

5- واقعۀ سفارت بریتانیا و در حالی که مقامات رسمی و قانونی هم عکس العمل تندی نشان داده بودند در قطع رابطه با انگلیس؛ این پالس مهم را مخابره می کند که موضوع نه به روابط خارجی بلکه به کشمکش های داخلی و انتخاباتی مربوط می شود. زیرا که اشغال سفارت یک کشور مهمی مثل بریتانیا تجاوز به خاک آن کشور معنی می دهد و این فرق عمده ای دارد حتی با آن اشغال معروف و 444 روزۀ سفارت امریکا در جو هیجان انقلابی سال 58. اینک این دولت مستقر سی و سه ساله است که در مظان اتهام «عدم پایبندی به قوانین بین المللی و عرف دیپلماسی پذیرفته شده» است.

6- هنوز بر عهدی که بسته ایم در اینجا وفادارم که «این هنوز از علایم سحر است/ باش تا صبح دولتت بدمد» است و امکان ندارد تا سقوط کامل یکی از دو طرف خامنه ای و احمدی نژاد و یا هر دو باهم این درۀ هولناک مبارک ایجاد شده در جای جای «این هرج و مرج نکبت سی و سه ساله» نه تنها از بین برود بلکه حتی هر روز عمیقتر نشود. بر گرداندن صالحی از آسمان اروپا خیلی خبر کوچکی نیست و تحریم سیاسی فراگیر که دیگر حالا دست انگلیس پر پر است از اسناد برای نشان دادن و متقاعد کردن اروپا. معنی تحت اللفظی تحریم سیاسی هم یعنی اینکه: «دولت های مهم بطور نمادین شناسایی قبلی خود از حکومت جمهوری اسلامی در ایران را پس می گیرند.» و چه بهتر از این بجای جنگ و کشتار و ویرانی. یا…هو

برگرفته از دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي