آلت تناسلی معاویه را عقرب گزید؛ حاصلش شد یزید

Posted on 18 ژانویه 2012

0


حجت‌الاسلام شریفانی در یک برنامه تلویزیونی مذهبی مدعی شد نطفه‌ی یزید براساس ترکیبی از «زهر عقرب و نطفه ناپاک معاویه» منعقد شده است.

چه زیبنده این این اراجیف بر پیکر رژیم غرق در ولایت مطلقه فقیه

سال‌هاست در برنامه‌های مذهبی جمهوری اسلامی مسائلی توسط برخی روحانیون مطرح می‌شود که با واقعیت منافات دارد و این برنامه‌ها بیش از آنکه موجب مذهبی شدن مردم در راستای ایدئولوژی حاکمیت شود؛ نه‌تنها باعث رویگردانی آنها که بلکه موجب تفریح و خنده مردم می‌شود و به‌عنوان دستمایه‌های طنز در پیامک‌ها قرار می‌گیرند.

در تازه‌ترین موضوع، یک روحانی محافظه‌کار با حضور در یک برنامه‌ی تلویزیونی به شرح منعقد شدن نطفه یزید پرداخته و گفته است نطفه‌ی یزید براساس ترکیبی از «زهر عقرب» بوجود آمده است.

حجت‌الاسلامی شریفانی در تشریح تئوری! خود گفت: «معاویه رفت جایی ادرا کند که عقربی آلت تناسلی وی را گزید و معاویه با این وضع داد و فریاد راه انداخت، سپس طبیبی آوردند و آن طبیب هم برای مداوای این عضو کذایی بدن معاویه دستور داد که معاویه باید با این اوضاع با یک زن مجامعت کند و معاویه هم در همان وضع با مادر یزید مجامعت کرد و آن نطفه ناپاک معاویه که آمیخته با نطفه کثیف زهر گزند عقرب بود یزید را بوجود آورد. و حالا شما ببینید ترکیب یزید چگونه است.»

گفتنی است این روحانی پیشتر نیز گفته بود خلفای صدر اسلام همجنس باز بودند.

Advertisements
Posted in: اجتماعي